Indsatsen Skoleglæde.nu fortsætter i 2019

Skoleglæde.nu blev i 2016 lanceret i et samarbejde mellem Henrik Leth og rejsearrangøren Apollo. I 2018 tog indsatsen for alvor taget fart, og i alt 2.000 elever fra folkeskolens udskoling har således haft mental sundhed, trivsel og bevægelse på skoleskemaet i løbet af året, der gik. Indsatsen for at skabe skoleglæde fortsætter i 2019 og vil bl.a. i højere grad også henvende sig til lærerstuderende, som kan tage skoleglæde-metoderne med sig ud i klasseværelset, samt til de voksne elever. Særligt Ikast-Brande kommune har, med støtte fra Bestseller og Apollo, sat skoleglæde og mental trivsel på skoleskemaet i det forgangne år.

Mental trivsel og kedsomhed skal på skoleskemaet. Det har projektet Skoleglæde.nu haft fokus på siden start 2016, og igen i 2018 har der været et boom i antallet af nye deltagende skoler, der har villet sætte mental trivsel, bevægelse og fællesskab på skoleskemaet gennem dette private initiativ.

Således har i alt 20 skoler og deres elever og lærere deltaget i et fuldt Skoleglæde.nu-forløb alene i 2018. Derudover har der også været fokus på læreruddannelsen og den afledte effekt af, at de studerende kommer i kontakt med rigtig mange skoler og elever i deres praktik.

”Skolerne har generelt et stort ønske om at lykkedes med motion, bevægelse og mental sundhed. Men det er min oplevelse, at det har været svært for dem at finde den helt rigtige løsning til at få sat ordentligt skub i tingene, så det for alvor batter og bider sig fast. Det er her, vi har været med til at give metoder og til at få eleverne med på vognen. Og her vi fortsat vil arbejde med at udvikle indsatser, der sætter mental sundhed, trivsel og elevernes livsduelighed i det hele taget, på skoleskemaet,” fortæller Henrik Leth, som er initiativtageren til Skoleglæde.nu.

Lærerstuderende klædes godt på
Som et led i videreudviklingen af Skoleglæde.nu udvider Henrik Leth, hans hold samt Apollo, der fungerer som sponsorer på indsatsen i hele landet, nu også både fokusområder og målgrupper. Bl.a. er der for nyligt indgået et samarbejde med den første læreruddannelse, hvor Apollo har støttet et kursusforløb for 1. og 2. årgangsstuderende før deres første praktikperiode.

”Hvis vi klæder de friske og ihærdige lærerstuderende på til at sætte trivsel og bevægelse på skoleskemaet fra dag et, tror vi på, at de kan tage de gode vaner med sig ud i klasseværelserne. Det er et stort skridt på vejen til for alvor at få skoleglæden sat i fokus, når de vænner sig til at bruge metoderne fra Skoleglæde.nu fra deres første møde med eleverne,” forklarer Henrik Leth.

Udover den første læreruddannelse, som tager del i forløbets nye ben, så har holdet bag Skoleglæde.nu også etableret et samarbejde med HF & VUC KBH Syd.

”De voksne studerende er en helt ny og interessant målgruppe for os i vores arbejde. Men de kan også have stor fordel af at bevæge sig mere i løbet af skoledagen og at nedbryde barrierer og opbygge tillid samt fællesskab på tværs af hold,” mener Henrik Leth.

Træningsambassadører og teambuilding i klasseværelset

Som noget nyt har Skoleglæde.nu desuden udviklet undervisningsforløbet ”Et stærkt fællesskab”, der skal gøre de ældste elever klogere på sig selv og hinanden og styrke det fællesskab, som betyder så meget for den enkelte. Det gøres bl.a. via teambuilding og brug af positiv psykologi.

Det betyder også, at der er nye materialer udviklet i samarbejde med Professor i coaching og psykologi Reinhard Stelter og forsker og ph.d. i sportspsykologi Knud Ryom, som klasserne kan bruge.

Det forgangne år har i alt 20 skoler over hele landet været en del af projekt Skoleglæde.nu.

Den største kommunale indsats har været målrettet Ikast-Brande og har betydet, at alle elever i kommunens 6. klasser, i alt cirka 750 elever, har været på kursus i 2018 alene og således nu kan kalde sig certificerede træningsambassadører fra Skoleglæde.nu, så de kan give deres viden og motivation videre til skolernes mindre klassetrin.

”Eleverne er glade, og lærerne er glade. Og selvom mange har NEJ-hatten på, når vi kommer ind ad døren første gang, så bliver den hurtigt vendt til en JA-hat, når først vi får gravet motivationen frem,” slutter Henrik Leth, der også, sammen med Apollo og Bestseller, glæder sig til at stå i spidsen for projektet igen til næste år.