Springeren
Staudemarken

25 mio. kr. til bedre boliger til hjemløse i Aalborg

Med fondsmidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond er Aalborg Kommune rykket et kæmpeskridt videre mod at skabe mere tidssvarende rammer på forsorgshjemmet Svenstrupgård.

Svenstrupgård er hvert år midlertidig bolig for mellem 250-300 udsatte hjemløse borgere. Som mange andre forsorgshjem er det en typisk institution bygget i 1960’erne. Et byggeri præget af lange mørke gange, skrabet indrettede små værelser uden køkken samt fælles bad- og toiletfaciliteter.

 

“En gang troede man, at hjemløshed ofte kunne løses med en seng og et måltid varmt mad. Man overså ofte de ressourcer, som den hjemløse borger selv havde. Tankegangen var, at hjælpen alene skulle komme fra personalet. I dag arbejder vi med at skabe en situation, hvor borgeren bliver så kompetent som muligt i eget liv,” fortæller leder på Svenstrupgård; Dennis Lindhardt-Pedersen.

 

Det kræver simpelthen, at de fysiske rammer på forsorgshjemmet matcher den virkelighed, som borgerne efterfølgende vil møde i egen bolig.

 

“Baggrunden for at Den A.P. Møllerske Støttefond går ind med 25 mio. kr. er netop for at få afdækket, hvorledes arkitektur og socialt arbejde kan spille sammen og levere resultater for målgruppen. Det er langt hen ad vejen det arbejde, som vi har fået penge til”, fortæller Dennis Lindhardt-Pedersen.

Leder Svenstrupgård Dennis Lindhardt-Pedersen – Foto: Anne Holland

 

Fungerende Rådmand Nuuradiin S. Hussein glæder sig over støtten fra Den A.P. Møllerske Støttefond:

 

“Det er et flot arbejde, der allerede er igangsat på Svenstrupgård. I dag sender vi et klart signal til borgerne om, at hjemløshed er en situation, som det er muligt at ændre på. Det er ikke en social endestation. Så skal vi også have nogle rammer, der ligner samfundet udenfor”.

 

Det indebærer kort fortalt at beboerne får større ansvar inden for eget hjem. De mørke gange forsvinder. Pladsen bliver brugt til at forsyne boligerne med bad, toilet og køkken. Beboerne får egen udgang til det fri. Erfaringen fra andre lignende steder, er at det mindsker antallet af personlige konflikter.

 

Det er en større ombygning, der lægges op til. Samlet kommer det til at koste 50 mio. kr. Med 25 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond og kommunens eget bidrag på 10 mio. kr., er Aalborg Kommune godt på vej til at rejse de 50 mio. kr., som projektet samlet set vil koste.

 

Nuuradiin S. Hussein fortæller, at det både for ham selv, men også for rådmand Mai-Britt Iversen, der pt. er sygemeldt, er en hjertesag at få rejst de sidste 15 mio. kr. ved forskellige fonde.

Rådmand Nuuradiin S. Hussein – Foto: Lars Horn

Kilde: Aalborg Kommune

Bilhuset Biersted A/S