Folmer Olsen
DN Isolering
Gardin Lis
Trine Visby

Aalborg Havn har hvert år flere end 1.000 skibsanløb. Langt de fleste skibe anløber det store erhvervs- og industriområde i Aalborg Øst, mens et mindre antal skibe anløber byhavnen centralt i Aalborg, herunder blandt andre krydstogtskibene.

Et stigende antal krydstogtskibe i danske havne har de seneste år ført til et øget fokus på krydstogtskibenes to forureningskilder, nemlig spildevand og røggasser.

Aalborg Havn har foretaget omfattende investeringer i modtagefaciliteter til spildevand, så alle krydstogtskibe nu kan aflevere deres spildevand direkte i Aalborg Kommunes spildevandssystemer.

Krydstogtskibe har desuden generatorer ombord på skibet, der leverer elektricitet til skibet, og som udleder røggasser. En række undersøgelser viser, at disse ikke medfører en sundhedsmæssig risiko for personer, der opholder sig på havneområdet. Aalborg Havn har desuden besluttet, at havnen kun skal være vært for et krydstogtskib ad gangen, hvilket også begrænser røggasemissionen.

Aalborg Havn har en ambition om at fremme bæredygtighed og er derfor også fortaler for at krydstogtskibenes røggasemissioner reduceres. Derfor samarbejder Aalborg Havn i øjeblikket med andre både danske og udenlandske havne samt forskere inden for området.

En mulig løsning er elektrificering af skibe under havneophold. Undersøgelser har ad flere omgange vist, at etableringsomkostningerne vil kræve en investering i størrelsesordenen 60 millioner kroner for Aalborg Havn og Aalborg Forsyning, og erfaringen fra andre havne viser, at kun få krydstogtskibe er forberedt til at modtage strøm fra land, mens de er i havn. Derfor har Aalborg Havn vurderet, at pengene kan anvendes bedre på andre bæredygtighedsformål, fx genanvendelse af plast, fjernkøling, energibesparende initiativer mv.

I Østersøregionen er alle skibe underlagt krav om, at røggasser maksimalt må indeholde 0,1% svovl. Det ligger langt under det internationale lovkrav på 3,5%, og det er positivt, at Østersøregionen og dermed Aalborg kun besejles af skibe med en lav svovludledning. I de kommende år strammes lovgivningen yderligere, og inden for 5-10 år vil ny teknologi være med til at sikre, at forureningen fra skibe i havn vil blive kraftigt reduceret eller helt fjernet.

Aalborg Havn deltager i en lang række forskningssamarbejder inden for området – blandt andet via Center for Logistik & Samarbejde (CLS). Aalborg Havn deltager desuden som eneste danske havn i Green Ship of the Future, der arbejder med grønnere skibstrafik og dermed en begrænsning af skibenes forurening.

kilde: Aalborghavn.dk

Folmer Olsen
DN Isolering
Gardin Lis
Trine Visby