Hotel Phønix
Springeren
Staudemarken
Vejgaard sten og krystaller

Aalborg har i dag indgået en venskabsaftale med den indiske by Tumakura – også kaldet Tumkur. Tumakura, der har ca. 300.000 indbyggere, dækker et areal på 4.860 km2 og er beliggende i delstaten Karnataka.

 

Aalborg er i dag blevet en venskabsby rigere i skikkelse af Tumakura, der er en af de 100 byer, som den indiske stat har udvalgt til landets SMART CITY Mission program. Programmet handler om, hvordan fremtidens byer kan indrettes, så de både er gode at bo i og tager højde for den nødvendige grønne omstilling.

 

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen glæder sig over det nye samarbejde:

 

“Tumakura er en rigtig spændende by, der i disse år – ligesom Aalborg – oplever store forandringer og fremgang. Med det her samarbejde får vi mulighed for at udveksle erfaringer og viden på en lang række områder. Det kan både være i forhold til byplanlægning, uddannelse, digitalisering, energioptimering og affaldshåndtering,” fortæller han og fortsætter:

 

“Jeg er sikker på, at begge parter kommer til at nyde godt af venskabet – at Tumakura kan lære os noget nyt, og at vi får lejlighed til at vise noget af alt det, vi kan, frem. Jeg håber især på, at vi kan inspirere med vores bæredygtige dagsorden.”

 

I byen Bangalore – omkring 70 km fra Tumakura – har Danmark placeret et af sine udenlandske innovationscentre og det danske konsulat i Indien. De hjælper med at bringe danske interesser i spil i området og derved skabe udvikling i landet. Her fokuseres der blandt andet på vedvarende energi og IKT – to områder, hvor Aalborg har særlige styrkepositioner. Innovationscenterets chef Jette Bjerrum ser store potentialer i samarbejdet.

 

“Aftalen mellem Tumakuru og Aalborg har stor betydning for konsulatets arbejde med at bringe forskningsinstitutioner og danske virksomheder tættere på de indiske samarbejdspartnere i samarbejdet med Smart City løsninger.

 

Ønsket er jo at skabe grundlag for regeringens mål om grøn vækst – inden for energi, miljø og IKT-løsninger on ground i Tumakuru og samtidig også skabe endnu mere fokus på, hvad Aalborg kan som by, og med et universitet, der er verdensførende inden for Smart City løsninger, kan levere og også lære af Tumakuru som en af 100 Smart Cities of India,” siger Jette Bjerrum og understreger:

 

“Jeg er derfor utrolig glad og taknemmelig for, at Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og byrådet har udvist så stor opbakning, handlekraft og tillid til vores henvendelse og med stor hastighed har gjort dette muligt.”

 

Både Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder på at etablere stærkere relationer til Indien – noget som Aalborg altså nu går ind og bidrager aktivt til.

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Bilhuset Biersted A/S