Hotel Phønix
Springeren
AKKC
Printereksperten

Grundlovsceremoni 11. og 12. marts 2020

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Aalborg Kommune holder grundlovsceremoni onsdag den 11. marts og torsdag den 12. marts 2020. Der bliver ligeledes afholdt en ceremoni i efteråret 2020.

Om ceremonien

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Derudover skal ansøgeren give hånd til en repræsentant fra kommunalbestyrelsen.

 

Mere om en grundlovsceremoni?

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Aalborg Kommune holder grundlovsceremoni på Rådhuset, Gl. Torv 2, onsdag den 11. marts og torsdag den 12. marts 2020. Der bliver ligeledes afholdt en ceremoni i efteråret 2020.

Om ceremonien

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Derudover skal ansøgeren give hånd til en repræsentant fra kommunalbestyrelsen.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at skrive en sikker mail til Borgerservice – brug linket ”Skriv sikkert til Borgerservice” i højre side. I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til Grundlovsceremoni”, og i mailen bedes du oplyse:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Om du ønsker at deltage onsdag den 11. marts eller torsdag den 12. marts
  • Antal gæster du ønsker at medbringe, dog maximalt 3 gæster pr. ansøger.

Tilmeldingsfrist: 13. februar 2020

Tidspunktet for ceremonien får du oplyst i tilmeldingsbekræftelsen fra Aalborg Kommune.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bemærk at du først skal underskrive blanketten ved grundlovsceremonien.

Desuden skal du medbringe et af følgende gyldig legitimation:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside 

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
Kai-Berntsen
Vivabolig
Bilhuset Biersted A/S