Hotel Phønix
Springeren
Staudemarken
Vejgaard sten og krystaller

Succesfuld lancering af el-løbehjul i Aalborg

Den 11. november 2019 blev 100 el-løbehjul fra firmaet Voi lanceret i Aalborg. Det er gået over al forventning, og der er kørt knap 12.000 ture på el-løbehjulene den første måned.

Aalborg Kommune er meget godt tilfreds med implementeringen, hvor både brugere og byens borgere har taget godt imod ordningen:

“Vi er helt overvældet over den stor brug af løbehjulene, og er glade for at både brugerne og størstedelen af byens øvrige borgere bakker op om det nye tilbud. Ud fra vores data over brugen af løbehjulene – og efter en hurtigt dialog med borgerne i byen – har vi identificeret nogle forbedringspotentialer, som vi vil tage hånd om i samarbejde med Voi,” udtaler Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen.

 

Voi, som udbyder løbehjul i 40 byer i 10 lande i Europa, er også meget begejstret for opstarten, der er gået over al forventning – specielt årstiden taget i betragtning:

 

“Vores tætte samarbejde med byen har været nøglen til succes den første måned efter lanceringen. Vi er enormt glade for, at vores el-løbehjul har fået en så varm velkomst af både brugere og borgere i Aalborg, og vi ser frem til fortsat at forbedre vores drift i byen,” siger Erik Hasselbalch, Driftsleder for Danmark.

 

Fakta om brugen af løbehjul i Aalborg:

 • 11.797 ture i perioden 11. november – 10. december 2019
 • Mere end 95% af løbehjulene bruges flere gange inden for 12 timer
 • Størstedelen af ture starter fra mobilitetsknudepunkter (stationen og busstoppesteder) og stopper i bymidten
 • 40% af løbehjulene parkeres i de 23 hubs, som er udpeget og godkendt af Aalborg Kommune
 • Brugerne er godt tilfredse med servicen (“Riders rate” giver os 4,6 ud af 5 stjerner)
 • Der har været et par dage med frostvejr, hvor løbehjulene har været deaktiveret fra morgenstunden for at undgå glatføre uheld.

Temperaturmåling blandt brugere og borgere

Aalborg Kommune har været ude og tage en temperaturmåling blandt både brugere af el-løbehjulene og byens øvrige borgere omkring opstarten.

 

Civilingeniør og projektleder hos Aalborg Kommune Maria Vestergaard forklarer:
– “Helt konkret har vi interviewet 34 forbipasserende borger og 16 løbehjuls-brugere. Undersøgelsen viser, at brugerne i den grad har taget el-løbehjulene til sig som et nyt transportmiddel – hvor alle gerne vil bruge det igen. De brugere vi har talt med, fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem brugere, der snupper løbehjulet for sjov, for hurtigt at nå sin destination eller fordi det er nyt, hvilket er helt forventeligt her i opstartsperioden. Undersøgelsen viser også, at byens øvrige borgere overvejende er positive over ordningen, men at der også er en del, der er skeptiske ift. brugernes overholdelse af færdselsreglerne”, fortæller Maria Vestergaard.

 

Undersøgelsen viser også nogle forbedringspotentialer, som Aalborg Kommune og Voi vil arbejde på at sætte fokus på i den kommende tid. Dette gælder bl.a. parkeringen, hvor der vil blive oprettet nye parkerings-hubs på de steder, hvor der har været stor søgningen efter dette i appen, så flere løbehjul kan parkeres hensigtsmæssigt i en hub og ikke placeres tilfældigt i gadebilledet.

 

Derudover er der behov for at gøre ekstra opmærksom på færdselsreglerne, så det bliver tydeligt for brugerne, at de skal opføre sig som cyklister og altså ikke køre på fortove og pladser – ligesom der generelt skal lyde en opfordring til at vise hensyn til byens øvrige borgere.

 

Sådan fungerer ordningen:

 • Du kan bruge el-løbehjulene ved at downloade Vois app og oprette dig som bruger. Du betaler via dit betalingskort. Det koster et startgebyr og en minutpris at bruge el-løbehjulene. Det koster:
  – 15 kr. i opstartsgebyr (unlock)
  – 10 kr. i rabat ved at parkere i en station
  – 1,5 kr./min.
 • Voi uddanner løbende brugere igennem appen i at parkere i hubs
 • Løbehjulene er begrænset til højst at køre 20 km/t
 • Voi opfordrer stærkt brugerne til at bruge hjelme
 • Det er ikke tilladt at køre i gågaderne, hvorfor løbehjulene her er indstillet til kun at kunne køre 2-3 km/t, så de kan trækkes.
 • Voi bruger el-varevogne til den daglige redistribution – de køber desuden grøn el til opladning af både varevogne og løbehjul
 • Voi holder løbende øje med el-løbehjulenes placering og batteriprocent. Når de er ude og placere/hente el-løbehjul, flytter de el-løbehjul der står uden for en hub, ind i en hub. Hvis batteriprocenten er tilstrækkelig lav, kører de el-løbehjulet tilbage til deres lager for genopladning og ny placering senere på dagen eller dagen efter.

Lovgivningen:
Tilladelse til kørsel med el-løbehjul er en relativ ny forsøgsordning i Færdselsloven. Forsøgsordningerne skal evalueres efter et år, og det arbejde forventes færdigt i januar 2020.

 

Regler for brugen af løbehjul:

 • Du skal være fyldt 15 år (for at leje et Voi elløbehjul skal du være fyldt 18 år)
 • Du skal følge cykelreglerne. Dvs. du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge cyklistsignaler og -skiltning
 • Du må ikke køre på fortovet, på gangstier eller i fodgængerfelter
 • Du skal give tegn ved sving og stop
 • Der må kun være én person på løbehjulet
 • Du skal køre med lys på hele døgnet
 • Der skal være en hvid eller gul lygte foran og en rød lygte bagpå. Lyset skal være tydeligt synligt på mindst 300 meters afstand
 • Løbehjulet skal være forsynet med en rød refleks bagpå, en hvid refleks foran og gule eller hvide reflekser på hver side
 • Promillegrænsen er 0,5 og der er nulgrænse for ulovlige stoffer (2000 kr. i bøde første gang, anden gang får du 4000 kr. i bøde. Tredje gang kan du i værste fald risikere fængselsstraf)
 • Løbehjul, der kan køre hurtigere end 20 km/t, er IKKE tilladt i trafikken
 • Der må ikke være noget sæde på løbehjulet
 • Løbehjulet skal være CE-godkendt. Det må højst veje 25 kg, være max 2 m langt og 70 cm bredt

Hvis kunder eller borgere er i tvivl omkring færdsel og gerne vil lære mere, kan de gennemgå vores trafikskole på www.ridelikevoila.com.

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
Kai-Berntsen
Vivabolig
Bilhuset Biersted A/S