Hotel Phønix
Jutlander Bank
Faarup skovhus
Garant Brønderslev

Illustrationen er udarbejdet af Friis & Moltke Architects


Det nye Syrenbakken skal give frihed til at leve sit eget liv

Der er nu lavet aftale med entreprenør og rådgiver om at opstarte de forberedende arbejder til opførelsen af et nyt botilbud med 36 boliger for mennesker med handicap. Byggeriet, der er planlagt til at blive etableret ved siden af kulturhuset Trekanten i det østlige Aalborg, skal erstatte Syrenbakken i Nørresundby

”Placeringen tæt på Sundheds- og Kvartershuset og bydelscenteret omkring Tornhøjgård, der blandt andet i forvejen rummer et botilbud for mennesker med handicap, vidner om det
generelle løft og den særdeles positive udvikling, som denne bydel er inde i disse år. Én ting er, at vi og andre boligforeninger har renoveret et meget stort antal boliger i denne del af Aalborg og at private investorer i stigende omfang bygger nyt – noget andet er, at Aalborg Kommune vælger at etablere flere af sine handicaptilbud her”, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

Det er boligforeningen, der er bygherre på Syrenbakken, mens Arne Andersen Vrå A/S er
totalentreprenør med underrådgiverne Friis & Moltke (arkitekter) og Ingeniørfirmaet Viggo
Madsen.

”Syrenbakken bliver en del af den transformation, som det østlige Aalborg har gennemgået de seneste år og som vidt omkring har skabt stor opmærksomhed. Bygherreprisen og
Byplanprisen er konkrete beviser på, at samarbejdet virker i det østlige Aalborg – også når det gælder kommunen, som vi igennem mere end et årti har haft et tæt samspil med i den fælles bestræbelse på at løfte bydelen. Og det arbejde – og samarbejde – fortsætter altså nu med etableringen af erstatningen for det hidtidige Syrenbakken.”

Illustrationen er udarbejdet af Friis & Moltke Architects

Rådmand Jørgen Hein fra Ældre- og Handicapforvaltningen fortæller, at hensigten med det
nye botilbud er at skabe et byggeri, som bedre modsvarer fremtidens behov for både beboere og pårørende:

”Den bærende idé i det nye botilbud er, at den enkelte skal kunne leve sit eget liv. Det skal
være muligt at vælge fællesskabet til og fra på samme måde, som vi kender det fra villavejen. Det ny botilbud bliver et sted, hvor man kan bo dør om dør, men stadig hver for sig. Både nuværende beboere, medarbejdere og pårørende har været tæt involveret i udviklingen af byggeriet, og de har blandt andet peget på vigtigheden af at give hver beboer mulighed for at leve sit individuelle liv.”

Det samlede byggeri er på 3.300 kvadratmeter fordelt på 36 boliger, hvoraf Himmerland
Boligforening kommer til at administrere de 32, mens de resterende 4 boliger bliver
midlertidige trænings- eller aflastningsboliger under Aalborg Kommunes administration. Alle boliger bliver på cirka 75 kvadratmeter og fællesarealerne kommer blandt andet til at rumme dagligstue, anretterkøkken og adgang til gårdrum eller altan.

Omkostningerne til byggeriet er knap 58 mio. kr. og det forventes at være klar til indflytning i efteråret 2022.

Kilde: Himmerlands Boligforening

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Bilhuset Biersted A/S