Hotel Phønix
Jutlander Bank
AKKC
Bøgsted A/S

Iværksætteri: Venstre vil have et iværksætterråd i Aalborg

Venstre fremlægger et forslag om at etablere et iværksætterråd, der skal fremme og sikre bedre rammer for byens iværksættere og vækstvirksomheder.

 

  • Vi ønsker at nedsætte et iværksætterråd, der har til formål at rådgive om initiativer og aktiviteter, der fremmer vilkårene for iværksættere og små virksomheder i vækst.

Iværksætterne skal fremover selv sætte dagsordenen for Aalborgs iværksætterpolitik, siger Daniel Borup, byrådsmedlem for Venstre.

 

Og det er der stor opbakning til i Aalborgs iværksættermiljø. For i kraft med at Aalborgs blomstrende iværksættermiljø vokser, har man brug for en større stemme i den dagsorden, der bliver sat for iværksætterne.

 

  • Der er ikke altid overensstemmelse mellem de prioriteringer, som man har for iværksættermiljøet, og de prioriteringer, som iværksætterne selv ville have foretaget, fortæller Marc Munzer, stifter af StartupWorks, der er et kontorfællesskab for iværksættere, hvorfra omkring 75 personer arbejder på deres nye virksomheder. Han oplever sommetider, at ressourcerne godt kunne blive brugt på en måde, der kunne tilføre iværksættermiljøet endnu større værdi. Et iværksætterråd vil ifølge ham derfor være med til at sikre, at iværksætterne får mest ud af de ressourcer, som man allerede i forvejen har afsat til området.

 

Serieiværksætter Jakob Neua er enig i, at ethvert initiativ, der er med til at skabe en direkte kanal mellem kommunen og iværksætterne, vil styrke Aalborg som iværksætterkommune.

 

  • Desto mere iværksætterne selv kan være med til at sætte dagsordenen for, hvordan miljøet skal udvikle sig, desto mere tror jeg på, at Aalborg kan udvikle sig til at blive en fantastisk iværksætterkommune. Det vil være en gevinst for alle, hvis man ved hjælp af et iværksætterråd, kan få en direkte kanal fra iværksættermiljøet til den i forvejen gode kapacitet, som kommunen har til at hjælpe med at løfte og vækste forskellige tiltag, fastslår Jakob Neua, der mener, at et iværksætterråd er med til at sikre, at iværksættermiljøet bliver inddraget og fremover er med til at sætte dagsordenen for kommunens iværksætterstrategi.

 

Og det er nødvendigt, mener Daniel Borup.

 

  • Ved at inddrage iværksætterne kan vi målrette indsatsen, så kræfterne bruges der, hvor iværksætterne selv oplever, at de vil gøre mest gavn. På den måde kan vi skabe bedre vilkår for virksomheder med vækstpotentiale, siger Daniel

 

Christoffer Mørch, stifter af Syndikatet, der er et kontorfællesskab for selvstændige, mener, at det er det helt rigtige at gøre.

 

  • Det giver rigtig god mening, at vende modellen på hovedet, således at det fremover er iværksætterne, der anbefaler, hvilke initiativer der skal til for at fremme vækst og iværksætteri. Vi har allerede nu drøftet en række fokusområder, som vi mener vil gavne både beskæftigelsen og iværksættermiljøet, siger Christoffer Mørch, der ser frem til at drøfte initiativer og aktiviteter i et fremtidigt iværksætterråd bestående af iværksættere.

 

  • Vi støtter ambitionen om, at skabe en iværksætterkommune i verdensklasse, lyder det fra Marc Munzer, der ser et iværksætterråd som en naturlig del af vejen

 

 

Kontaktoplysninger

Daniel Borup, byrådsmedlem (V) i Aalborg Kommune – tlf. 2040 4180 Jakob Neua, serieiværksætter – tlf. 3132 5157

Marc Munzer, indehaver af StartupWorks – tlf. 4245 4472 Christoffer Mørch, indehaver af Syndikatet – tlf. 3150 3310

 

Fakta

  • Iværksætterrådet nedsættes som et §17, stk. 4-udvalg
  • Rådets medlemmer skal bestå af iværksættere, repræsentanter fra iværksættermiljøet samt repræsentant fra Aalborg Byråd. Rådet vælger selv sine medlemmer
  • Der lægges op til, at der indledningsvist nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Aalborgs iværksættermiljø med henblik på at indstille medlemmer til rådet
  • Tidligere på året fremsatte Venstre også et forslag om, at iværksætteri skal udbydes som valgfag på alle folkeskoler i Aalborg Kommune, hvilket også blev bakket op af Tommy Ahlers, iværksætter og tidl. uddannelses- og forskningsminister. Tilgå mere information om forslaget om iværksætteri på skoleskemaet her.

Kilde: Daniel Borup/ Foto: Rikke Sønderby

DN Isolering
Tommy Telt
Vivabolig
Tømrermester Thomas Aaby