Hotel Phønix
Jutlander Bank
AKKC
Bøgsted A/S

Aleris-Hamlet Aalborg lukkede fredag midlertidigt ned for operationer i fuld bedøvelse, for at respiratorer og personale kan indgå i behandling af patienter med COVID-19.

Efter at de sidste patienter var opereret fredag, har Aleris-Hamlets anæstesipersonale haft travlt med at klargøre respiratorer og anæstesiudstyr til afhentning.

Udstyret skal nu sammen med anæstesi- og intensivpersonale indgå i COVID-19 beredskabet på Aalborg Universitetshospital, hvor det skal hjælpe de hårdest ramte COVID-19 patienter igennem sygdommen.

”Det er en meget speciel situation, som ingen af os har stået i før. Bekæmpelse af Covid-19 har førsteprioritet lige nu. Vi har fra begyndelsen støttet fuldt op om de nationale indsatser og tilkendegivet, at vi gerne vil bidrage til den. Det er nu blevet aktuelt, og vi er i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen om områder, hvor vi kan yde støtte”, siger adm. direktør Michael Gram Kirkegaard.

Sundhedsstyrelsen bad d. 24. marts 2020 privathospitalerne om midlertidigt at indstille alle operationer i fuld bedøvelse med virkning fra d. 28. marts 2020 og stille respiratorer mm til rådighed for COVID-19 beredskabet.

Aleris-Hamlet har syv hospitaler landet over, som alle råder over intensivudstyr, der skal bruges til at hjælpe de hårdest ramte patienter med vejrtrækningsproblemer. I Aalborg sender Aleris-Hamlet tre respiratorer afsted, og på landsplan bidrager Aleris-Hamlet med i alt 26 respiratorer.

Personale hjælper til

Sundhedsstyrelsen har bedt om mulighed for at inddrage vores sundhedspersonale i kampen mod COVID-19. I første omgang drejer det sig om anæstesi- og intensivpersonalet, som er uddannet i intensiv behandling.

”Vores personale har allerede på et tidligt tidspunkt udvist stor interessere for at hjælpe til i denne krisesituation, og de stiller beredvilligt op, hvor der er behov”, siger Michael Gram Kirkegaard.

Aleris-Hamlet Aalborg kan fortsat tilbyde forundersøgelser, udvalgte operationer i lokalbedøvelse, visse kikkertundersøgelser samt røntgen, mammografi, MR- og ultralydsscanninger.

Kilde: Aleris-Hamlet

DN Isolering
Tommy Telt
Vivabolig
Tømrermester Thomas Aaby