Hotel Phønix
Jutlander Bank
Center Auto

Virksomhederne har fået øjnene op for muligheden for selv at uddanne voksne faglærte

Sidste år indgik virksomhederne i Aalborg Kommune næsten 400 nye aftaler om voksenlærlinge. Det er en vækst på 37% – altså mere end en tredjedel flere end året før. Som voksenlærling er man over 25 år og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed om at blive uddannet til faglært.

 

Virksomheden modtager et mindre tilskud til lønnen, men det er ifølge jobcenterchef Jesper Dahlgaard ikke det, der driver virksomhederne.

 

“Mange virksomheder mangler faglært arbejdskraft. Her får du så muligheden foræret for selv at få opkvalificeret den helt rigtige arbejdskraft. Så gør det jo heller ikke noget, at det er voksne mennesker med livserfaring, som man får ind i virksomheden. Det er typisk en ansat, der vil blive i virksomheden i mange år frem”, forklarer Jesper Dahlgaard.

 

En anden positiv side er, at 2 ud 3 af de nye voksenlærlinge kommer ud af ledighedskøen og ind i en uddannelse. Men også folk, der er i arbejde, vælger at blive voksenlærlinge.

 

“Vi ser flere ufaglærte ansatte i virksomhederne, der derved kan få papir på deres kvalifikationer. Man skal heller ikke tage fejl af, at det at få en faglært uddannelse betyder adgang til bedre lønnede jobs”, forklarer Jesper Dahlgaard.

 

Jobcenter Aalborg har helt bevidst gået efter at få virksomhederne til at tage flere voksenlærlinge. Målet var at øge antallet af aftaler med 20%. Med et resultat på 37% er det mere end opfyldt. Det er er stort set alle brancher, der tager voksenlærlinge – lige fra byggeri, handel- og transport, sundhed- og administration og til industriområdet. I 2020 arbejdes videre med en række brancherettede initiativer på f.eks. på hospitalsområdet og i bygge- og anlæg

 

Samtidig er der blevet gjort en ekstra indsats for at få grupper af ledige, der normalt ikke bruger ordningen, i gang. Det er f.eks. kontanthjælpsmodtagere og langtidsledige akademikere. Her var målet at få 20 i gang, og resultatet er 15 kontanthjælpsmodtagere og 7 forsikrede ledige.

 

Det er Byrådet i Aalborg, der for 2019 bevilgede 1 mio. kr. ekstra til en særlig indsats på området, og der var på Beskæftigelsesudvalgets møde d. d. 25. februar stor tilfredshed med resultaterne.

 

“Det har været  gen rigtig god investering. Vi uddanner ufaglærte til faglærte, løser flaskehalsproblemer i virksomhederne ved at skaffe flere faglærte og samtidig kommer ledige i arbejde”, fortæller Rådmand Mai-Britt Iversen.

Rådmand Mai-Britt Iversen

Fakta om voksenlærlingeordningen

 

  • I 2019 blev der i Aalborg Kommune etableret 392 nye voksenlærlingeaftaler svarende til en vækst på 37%
  • Ud af de 392 kom 68% kom fra ledighed, mens 32% allerede var i beskæftigelse
  • Tilskuddet til virksomhederne udgør kr. 45,- pr. time for ledige og for ufaglærte beskæftigede kr. 30,- pr. time.
  • En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder.
  • Samlet var der ved udgangen af 2019 i alt 645 i gang med en voksenlæreplads
  • De 645 fordelte fordeler sig på Handel- og Transport (26%), offentlig adm., Sundhed og undervisning (29%), Byggeri og anlæg (23%), Industri (11%). Øvrige (11%).

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
WashnGo
AKKC Mama Mia
Vivabolig