Bosætning Jammerbugt
Springeren
Faarup skovhus
Garant Brønderslev

Fredning af byparkerne Skanseparken og Østre Anlæg

Aalborg Kommune freder byparkerne Skanseparken og Østre Anlæg. Parkerne skal fredes for at bevare byens grønne åndehuller for eftertiden.

Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og befolkningstallet stiger hvert år. Det øger både efterspørgslen på brug af byens parker og presset på arealinddragelse i byens grønne områder.

 

Hans Henrik Henriksen, rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, fortæller om formålet med fredningen:

– “Byparkerne har stor betydning for det gode byliv og brugen af parkerne vokser i takt med det stigende antal borgere. Derfor er det vigtigt at sikre, at parkerne bliver bevaret som grønne åndehuller i byen”.

Han glæder sig over, at de to byparker nu er fredet.

– “Vi har længe arbejdet med det her fredningsforslag, som blev afleveret til Fredningsnævnet i april 2019. Nu har Fredningsnævnet godkendt det og gennemført fredningen, og det glæder mig meget. Der er et stort fokus på de grønne byrum og efterspørgslen stiger. Samtidig oplever vi, at byerne i lyset af Corona-pandemien i højere grad end tidligere anvendes til rekreation, leg og fysisk udfoldelse, og at lokale steder, der allerede tilbyder en offentlig tilgængelig aktivitet, f.eks. et grønt område, har øget popularitet. Derfor er jeg ekstra glad for, at vi nu har fået Fredningsnævnets godkendelse, så vi kan sikre de to byparker for eftertiden til glæde for byens borgere”, afslutter Hans Henrik Henriksen, rådmand for By- og Landskabsforvaltningen.

 

Med fredningen fastholdes Skanseparken og Østre Anlæg som offentligt tilgængelige områder. Dermed er det sikret, at borgerne fortsat kan nyde alsidige natur- og rekreative områder i byen med mulighed for at udøve et aktivt friluftsliv.

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Bilhuset Biersted A/S