Kaffebaren
Springeren
Faarup skovhus
Nordjysk Motor Co.

Det er ikke kun i storbyerne København og Aarhus, urbaniseringen har gjort sit indtog. Også lokalt bosætter en større andel af danskerne sig i de enkelte kommuners største by. Den udvikling vil fortsætte, lyder det fra direktør bag ny, stor kommunerapport.

 

I en årrække har flere og flere borgere i Danmark flyttet bopæl fra landområderne mod storbyerne. En ny rapport som rådgivningsvirksomheden Exometric og Kuben Management, der begge er en del af NRGI, står bag viser, at udviklingen ikke kun er forbeholdt landets to største byer. Mønstret gentager sig nemlig også lokalt i flere af landets kommuner.

 

Ser man f.eks. på de syv byer Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle, Roskilde og Herning, er den lokale urbanisering – også kaldet dobbelturbanisering – en gennemgående tendens. For eksempel var nettotilflytningen positiv i Esbjerg by, mens udviklingen var negativ for kommunen generelt. Rapporten viser derudover, at de syv byers andel af befolkningen tilsammen er steget fra fem til syv procent af befolkningen.

 

”Selvom flere uddannelser og statslige arbejdspladser så småt bliver rykket ud af de største byer, har der været tryk på centraliseringen i årtier. De sidste ti år er borgerne flyttet fra landområder mod mindre byer, og fra de mindre byer foregår der igen en vandring ind mod de største byer. Taberne er de mellemstore byer og de allermindste byer, som har haft tilbagegang de sidste ti år,” siger Nikolaj Pfeiffer, direktør i Exometric.

  

Stort behov for nye boliger lokalt trods fraflytninger

Selvom mange kommuner kæmper med faldende befolkningstal, stopper udfordringerne ikke her. For mens det især er de yngre, der forlader de mindre byer, skal man bygge nye boliger svarende til de tilbageværende borgeres behov.

 

”Det er især de ældre, som er født og opvokset i de mindre byer, som bliver boende. Det betyder, at kommuner skal overbevise investorer om at bygge boliger i områder, som de i udgangspunktet ikke har stor tiltro til i forhold til mere sikre områder i de store byer,” siger direktør Nikolaj Pfeiffer og opfordrer til handling:

I takt med at flere forlader de mindre byer, falder muligheden også for at bibeholde serviceniveauet i de områder, der affolkes. Det er bekymrende og kan i værste fald drive endnu flere borgere ud af kommunen. Derfor bliver den enkelte kommune nødt til at sætte yderligere fokus på boligudbuddet, så det matcher efterspørgslen. Det er et indsatsområde, der bør have stor fokus de kommende år”.

Exometric har som noget nyt indgået et strategisk samarbejde med Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed Komponent, der fremadrettet skal understøtte kommunerne i deres bosætningsstrategier.

Om Kommunerapporten

Kommunerapporten er en årlig undersøgelse foretaget af Exometric, der er specialiseret i analyse og rådgivning inden for bosætning, ejendomsinvestering og byudvikling. Rapporten er den største kortlægning af danskernes flyttemønstre, boligbehov, befolkningsudvikling etc. Målet med rapporten er at bistå kommunerne med at klarlægge og planlægge udviklingen af det bebyggede miljø med udgangspunkt i borgernes ønsker og de markedsmæssige forhold. Både Kuben Management og Exometric er en del af NRGi-koncernen.

Suvo
WashnGo
Vivabolig
Kaffebaren