Hotel Phønix
Jutlander Bank
AKKC
Bøgsted A/S

Af: Per Clausen, Gruppeformand (EL), medlem af Aalborg Byråd

 

Det er helt uacceptabelt, at tusindvis af borgere i det østlige Aalborg og Nørresundby daglig udsættes for massiv støj fra E45. Selv om støj fra motorveje er statens ansvar, bør Aalborg Kommune offensivt arbejde for forbedringer af forholdene for disse mennesker,

Eksperter har peget på, at løsningen kunne være at skærpe kravene til støj fra motorveje tæt på byerne, så de kom ned på samme niveau som ved byveje. Det kan sikres ved nedsættelse af hastigheden på motorvejene (80 km i timen, der hvor vejene går forbi byområder med boliger), anvendelse af støjdæmpende asfalt og skrappere krav til dæk.

Enhedslisten vil i byrådet foreslå, at Aalborg Kommune retter henvendelse til transportministeren og folketinget for at få disse forslag gennemført. På den måde kan vi hurtigt og effektivt hjælpe de ramte borgere i det østlige Aalborg og Nørresundby.

De massive støjproblemer i Aalborg og Nørresundby understreger, at vi ikke kan løse fremtidens mobilitetsudfordringer ved at bygge flere bynære motorveje. Uanset om det sker øst eller vest for Aalborg. Her skal helt andre løsninger til.

DN Isolering
Tommy Telt
Vivabolig
Tømrermester Thomas Aaby