Bosætning Jammerbugt
Springeren
Staudemarken
Vejgaard sten og krystaller

Debatindlæg af: Anders Wested – Trafikalt Folkeparti

Jeg har i dag – med 88 andre som medunderskrivere – indsendt vedhæftede klage til Ombudsmanden over beslutningsprocessen vedrørende 3. Limfjordsforbindelse. 

Folketinget skal muligvis snart vedtage en sådan forbindelse. Linjeføringen har været heftigt debatteret i Nordjylland i årtier.
I 2011 blev der udarbejdet en VVM-undersøgelse med tre alternativer.

På basis af denne har en del politikere erklæret sig som tilhængere af en vestlig linjeføring via Limfjordsøen Egholm, mens flere opinionsundersøgelser viser, at befolkningen foretrækker en udvidelse nær den nuværende tunnel, som ligger øst for centrum.
Da VVM-undersøgelsen fra 2011 er forældet, skal den opdateres, før der kan træffes en beslutning.
De politikere, der er tilhængere af den vestlige linjeføring via Egholm, herunder to transportministre, har følt sig så sikre på, at det bliver linjeføringen via Egholm, at de har undladt at opdatere VVM for bl.a. det østlige alternativ.
Dette fordrejer sagen og forhindrer en nøgtern debat om linjeføringen, den dag sagen skal besluttes i folketinget.
Så det klager vi over, i håb om, at regeringen vil iværksætte en mere komplet opdatering af VVM. 
Der er al mulig grund til at formode, at en østlig linjeføring vil være bedst:
  • Aalborg har i stor grad udviklet sig mod øst med udbygning af AAU og videnspark, det kommende Supersygehus, Gigantium sportscenter, Siemens Wind Power (byens største fabrik), Grønlandshavn industriområde, Aalborg Containerhavn samt meget store nye boligområder, snart en helt ny bydel nord for fjorden (Stigsborg).
  • En vestlig motorvej via Egholm er placeret så langt mod vest, at den kun aflaster Limfjordstunnelen med 17 % jfr. Vejdirektoratets seneste prognoser.
  • Alene i byggeperioden må forventes en større trafikstigning i tunnelen end 17 %. Derfor vil et ekstra tunnelrør, som kan udvide kapaciteten med 50 %, være en bedre trafikal løsning.
  • Ved valg af en motorvej via Egholm vil flere velbesøgte, bynære naturområder vest for Aalborg og Nørresundby gå tabt, og der vil blive skabt en ny støjkorridor. På Egholm kommer motorvejen i konflikt med udryddelsestruede dyr (lysbuget knortegås, strandtudse).
  • Motorvejen vest om Aalborg vil blive landets dyreste pr. km. (6-8 mia. kr. i alt). Den forbinder forholdsvis øde områder og vil jfr. Vejdirektoratet få under 25.000 biler i døgnet. Der kan derfor være tale om væsentligt spild af offentlige anlægskroner sammenlignet med den østlige løsning, som formentlig kan bygges for det halve, hvis man nøjes med at tilføje et enkelt tunnelrør.

    … Det er så det, vi ikke må få undersøgt…

Bilhuset Biersted A/S