Hotel Phønix
Jutlander Bank
Faarup skovhus
Suvo

Sammen om støtte til grøn omstilling af fiskerierhvervet

Af minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, Torsten Schack Pedersen, fiskeriordfører for Venstre, René Christensen, fiskeriordfører for Dansk Folkeparti, Rasmus Nordqvist, fiskeriordfører for SF, Susan Kronborg, fiskeriordfører for Radikale Venstre, Søren Egge Rasmussen, fiskeriordfører for Enhedslisten, Per Larsen, fiskeriordfører for Konservative, Peter Seier Christensen, fiskeriordfører for Nye Borgerlige, Henrik Dahl, fiskeriordfører for Liberal Alliance, Franciska Rosenkilde, politisk leder for Alternativet, Kasper Roug, fiskeriordfører for Socialdemokratiet:

Forleden viste folkestyret sig fra sin bedste side. Det skete, da vi alle i samlet flok blev enige om at støtte en grøn omstilling af fiskerierhvervet i en ny, bred aftale om fordelingen af knap 917 mio. kr. fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) for perioden 2021-2023.

Vi gik alle til forhandlingerne med ambitionen om at støtte fiskeri- og akvakulturerhvervet i en grøn og mere bæredygtig retning. Det lykkedes. For hele 436,8 millioner kroner går nu til en række grønne og bæredygtige indsatser. Faktisk er det første gang, vi afsætter så stort et beløb direkte til netop det.

Mere konkret går pengene blandt andet til udvikling af grønnere fiskefartøjer, nye fiskerimetoder, vandløbsrestaurering og udvikling af mere skånsomme fiskeredskaber.

Når det gælder omstillingen til grønnere fiskefartøjer, har vi for eksempel i årevis haft elbiler på vejene, men der eksisterer stadig ikke fiskefartøjer, der sejler på grøn energi. Der er derfor potentiale for at nedbringe udledning af drivhusgasser markant, hvis vi kan erstatte de fossile brændstoffer med grønne teknologier. Med aftalen støtter vi initiativer, der udvikler og afprøver netop det.

Aftalen giver også midler til at håndtere problematikken om sæl og skarv, der ødelægger fiskernes fangst.  Vi styrker indsatsen mod tabte fiskeredskaber – også kaldt spøgelsesnet – og ikke mindst sætter vi penge af til at støtte og udvikle det skånsomme og nære kystfiskeri. Det er en rigtig god ting, da det samtidig gavner de mindre havne og lokalsamfund.

Faktisk er flere lokalsamfund afhængige af et sundt kystfiskeri, især fordi det bidrager til arbejdspladser på til havs og til lands. 34,5 millioner går derfor til investeringer i bedre fangsthåndtering og faciliteter i mindre havne. På den måde bliver det nemmere for fiskerne at afsætte deres fangst til glæde for både fiskere og forbrugere.

En vej mod et mere grønt og bæredygtigt fiskeri- og akvakulturerhverv er også at støtte omlægning til nye fiskerier eller akvakultur. Et godt eksempel på det er, at vi i aftalen nu sætter penge af til erhvervsmæssig anvendelse af tang. Det er stadig et meget nyt erhverv i Danmark, som rummer stort potentiale.

Slutteligt prioriterer vi med aftalen også en indsats for at fremme afsætningen af dansk fisk. Det er vigtigt, at de fisk, vi lander i Danmark, får så høj en pris som muligt, og at vi kan skabe nye markeder for dansk fiskeri.

Der er med andre ord rigtig mange stærke initiativer i aftalen. Derfor er det enormt positivt, at alle vi partier i Folketinget står sammen om aftalen. På den måde sikrer vi i fællesskab en klar retning og støtte til dansk fiskeri og akvakultur, som ruster erhvervet til fremtidens udfordringer.

Suvo
WashnGo
Vivabolig
Kaffebaren