Nordjysk ride- og Islænderudstyr
Jutlander Bank
Faarup skovhus
Garant Brønderslev

De ældre har opbygget det velfærdssamfund, vi kender i dag

Af: Tina French Nielsen (V), Rådmand i Aalborg Kommune, Carsten Kristensen (V), Byrådsmedlem i Aalborg Kommune og undertegnede Maja Torp (V), Byrådsmedlem i Aalborg Kommune. 

 

For Venstre er det afgørende, at vores ældre borgere med behov for pleje og støtte modtager en god og omsorgsfuld basispleje, da det vil være fundamentet for den ældres trivsel og livskvalitet.

I årets budgetforslag er ældreområdet heldigvis slet ikke glemt. I Venstre er vi særligt glade for, at vi fortsætter den gode tradition, vi har fået indført, da vi havde rådmandsposten med, at området tilføres ekstra midler i takt med, der kommer flere ældre. Det er gode 36 mio. kr., vi giver til dette område. Det er vi glade for.

Til forligsforhandlingerne kommer vi med flere forslag til at styrke ældreområdet yderligere. Det er primært i forhold til at styrke kompetencerne på området, men også forslag, der retter sig mod demensområdet. Vi ser nemlig gerne, at vi finder yderligere midler til at lave en øget indsats for rekruttering til området, og vi sætter flere kroner af til kompetenceudvikling i forhold til demens og en pulje til at understøtte frivilligt arbejde rettet direkte mod demensområdet. Her tænker vi især på aflastning til pårørende under langstrakte forløb i en demensudredning.

Vi mener nemlig, at der skal være et øget fokus på, hvordan vi hjælper og støtter de pårørende til demente og kronisk syge. Det kan være en voldsom belastning både fysisk og psykisk at være pårørende til en kronisk syg ægtefælle eller forælder, og der er brug for aflastning og støtte, hvis pårørende ikke selv skal blive syge. Der findes frivillige indsatser på området, eksempelvis aflastningsordninger for de pårørende. I Venstre ønsker vi at støtte op om de frivillige kræfter og understøtte, at de har en god ramme for at rekruttere og motivere flere frivillige til at hjælpe til.

De ældre har opbygget det velfærdssamfund, vi står med i dag. Det har vi respekt for.

DN Isolering
Kai-Berntsen
Vivabolig
Bilhuset Biersted A/S