Hotel Phønix
Nordjyske Bank
Faarup skovhus
Suvo

Debatindlæg af:
Allan Norré Pedersen, Formand SF Aalborg og Peter Larsen, Spidskandidat SF Aalborg

Der er for meget trængsel i folkeskolens klasselokaler med op til 28 elever i en klasse. Står det til SF, skal klasseloftet sænkes til maksimalt 24 elever pr. klasse. Loftet skal indfases, så det gælder for alle nye årgange.

Det nuværende klasseloft på 28 elever i folkeskolen går ud over elevernes læring og trivsels. Mange elever i en klasse betyder mindre tid til den enkelte elevs læring og trivsel, og at det er sværere for lærerne at skabe ro i klassen. I de seneste 10 år er der sket en stigning i antallet af klasser i folkeskolen, hvor der er mere end 24 elever. Vi skal sikre, at alle børn tilbydes god undervisning og gode læringsmiljøer i folkeskolen og stoppe tendensen til, at folkeskolen fravælges til fordel for privat- og friskoler.

I SF ved vi godt det koster, at sænke klasseloftet til maksimalt 24 elever pr. klasse, hvis det skal indfases for alle nye årgange, forventeligt 100 mio. kr. det første år på landsplan. Efter 10 år, hvor forslaget er fuldt indfaset, skønnes forslaget i sig selv at kræve finansiering på 1,9 mia. kr. Én måde at finansiere det på, er ved at gøre skoledagen kortere, så alle elever fremover skal have en time mindre på skemaet om dagen.

Samtidigt ønsker SF flere ressourcer til to-voksen undervisning. Det kan være en lærer og en pædagog eller to lærere. Det skal være op til den enkelte skole at afgøre, hvad der er behov for.

Det er vores vurdering, at en kortere skoledag, et klasseloft på 24 og flere klasser med to-voksen undervisning vil højne kvaliteten i folkeskolen.

Og ja, det koster penge at forbedre kvaliteten i elevernes trivsel og læringsmiljø, men udgiften er lille i forhold til, hvad det kommer til at koste, hvis vi ikke gør det. Høje klassekvotienter er lig med dårlig normering og dårlig normering i klasserne er stressende, udviklings- og læringshæmmende for eleverne, og rammer desuden socialt skævt.

Investering i bedre normering i folkeskolen er en god investering, for pengene kommer igen i form af færre udgifter til specialundervisning og behandling af adfærdsvanskelige unge, mindre kriminalitet, mindre uddannelsesfrafald og bedre arbejdsstyrke.

Suvo
WashnGo
Vivabolig
Kaffebaren