Bosætning Jammerbugt
JobConnection
Datamarked artikel banner
Garant Brønderslev

Vesthimmerland investerer over dobbelt så meget som Brønderslev

Mens Vesthimmerland og Thisted har investeret i omegnen af 3.000 kr. pr. indbygger i renovering og nybyggeri af f.eks. børnehaver, plejehjem og ny asfalt, så har Brønderslev og Frederikshavn kun brugt godt 1.200 kr. pr. indbygger. Nordjylland er den landsdel, hvor kommunerne i gennemsnit investerer mindst pr. indbygger i byggeri, renovering og anlæg, viser nye tal. Det er godt at være fornuftig, men skoler, sportshaller og veje må ikke forfalde, mener DI Dansk Byggeri Nordjylland.

Der er stor forskel på, hvor mange penge de nordjyske kommuner bruger på at lappe huller i vejene, bygge eller renovere skoler, plejehjem og sportshaller. I Vesthimmerland og Thisted har kommunerne de sidste tre år i gennemsnit brugt henholdsvis godt 3.000 kr. og godt 2.900 kr. pr. indbygger om året på ny asfalt, renovering af ældre bygninger eller nybyggeri.

Brønderslev og Frederikshavn er derimod de kommuner i Nordjylland, som har investeret mindst med godt 1.200 kr. pr. indbygger.

Det viser en ny analyse fra DI Dansk Byggeri, der tager udgangspunkt i kommunernes investeringer i byggeri og anlæg i perioden 2017 til 2019.

– Hvor meget en kommune investerer er selvfølgelig afhæng af både den politiske vilje, men også om der er penge i kommunekassen. Der er også kommuner, som gennem tiden har været gode til at vedligeholde, og det er alt andet lige billigere på den lange bane end først at gøre noget, når det regner ned gennem taget, eller der er store huller i asfalten. Fokus på grønne byggerier og energirenovering er også noget, som på sigt kan være med til at spare penge på kommunens driftsbudget. Det håber jeg, at de nordjyske kommuner vil have med i deres overvejelser, siger Michael Jørgensen, formand for DI Dansk Byggeri Nordjylland.

Nordjylland er den landsdel, hvor kommunerne i gennemsnit investerer mindst pr. indbygger. Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring er blandt de fem kommuner i hele landet, som investerer mindst i byggeri og asfalt.

– Det kan hurtigt blive en kortsigtet løsning at spare på asfalt og vedligeholdelse af kommunale bygninger som f. eks. plejehjem og skoler. Hvis der er huller i vejene, eller byens børnehaver er slidte, så ses det hurtigt i bybilledet, og det har betydning for, hvor attraktiv man som kommune er for både de borgere, der bor i lokalområdet, og eventuelle tilflyttere, siger formand for DI Dansk Byggeri Nordjylland Michael Jørgensen og tilføjer:

– Regeringen har på grund af coronakrisen hævet anlægsloftet og stillet lånemuligheder til rådighed, og jeg håber, at den mulighed bliver udnyttet i de nordjyske kommuner, der hvor veje og bygninger trænger til en kærlig hånd. Det er en investering i fremtidens bosætning. Heldigvis er det mit indtryk fra vores møder med borgmestrene, at de har øje på denne unikke mulighed og griber den i stort omfang.

Rødovre bruger i gennemsnit godt 5.100 kr. pr. indbygger, og er dermed den kommune i Danmark, der investerer mest. Brønderslev er med godt 1.200 kr. pr. indbygger den kommune, der investerer mindst.

Fakta om undersøgelsen:
De kommunale investeringer er beregnet ud fra anlægsomkostningerne, der anvendes til f.eks. håndværker- og entreprenørydelser. Derudover medtages grundkapitalindskud til almene boliger.

For at undgå at et eller flere store byggeprojekter et enkelt år giver et misvisende billede af kommunernes investeringsniveau, tager Dansk Byggeris analyse udgangspunkt i et treårigt (2017 til 2019) gennemsnit af kommunernes bygge- og anlægsinvesteringer per indbygger.

Se hvor meget din kommune investerer per indbygger her

Kilde: DI

DN Isolering
Kai-Berntsen
Vivabolig
Bilhuset Biersted A/S