Hotel Phønix
Jutlander Bank
Bøgsted A/S

Bjarne Søgaard Heilesen, mangeårigt bestyrelsesmedlem i Aalborg Pirates er i en alder af 74 år stille sovet ind.

Bjarne Heilesen var egentlig gået på pension, såvel på det private arbejdsmarked som i idrætsverdenen, da han i 2014 blev opfordret til at træde ind i bestyrelsen af Aalborg Pirates.
Her vil han især blive husket for sin indsats på det administrative og økonomiske. Bjarne Heilesen havde sine mærkesager og kæpheste, som han altid fastholdt og dermed sikrede, at direktion og bestyrelse ikke skøjtede let henover tingene. Hans erfaring var af stor betydning for klubbens redningsplan i 2015, men også den senere kapitaludvidelse nød godt af hans erfaring fra tidligere bestyrelsesposter og administrativ ledelse i såvel AaB A/S som AaB Ishockey.

Bjarne Heilesen var egentlig fodboldmand og var i 1987 med til at stifte AaB A/S, hvor han sad i bestyrelsen indtil 1991, hvor han en kort periode også fungerende som direktør.

Året efter blev Bjarne Heilesen opfordret til at gå ind i bestyrelsen af AaB Ishockey, hvor han på årets generalforsamling blev valgt ind som formand. En post han bestred i fire år.
Herefter blev der en længere pause fra bestyrelsesarbejdet i idrætsverdenen, indtil han i 2014 blev hyret til bestyrelsen i Aalborg Pirates.
Et job han bestred indtil kort før sin død. Således var Bjarne Heilesen mødt op til et bestyrelsesmøde så sent som 6. januar.

Bjarne Heilesen var en god mand for idrætten og ikke mindst ishockeyen i Aalborg.

Æret være Bjarne Søgaard Heilesens minde.

Morten Fals
Bestyrelsesformand – Aalborg Pirates.

DN Isolering
WashnGo
AKKC Mama Mia
Vivabolig