Bosætning Jammerbugt
Jutlander Bank
Datamarked artikel banner
Garant Brønderslev

Debatindlæg af Jan Nymark Thaysen, Spidskandidat og gruppeformand (V) og medlem af Aalborg Byråd.

Den grønne omstilling i Aalborg Kommune kører på højeste blus, eller det skulle man i hvert fald tro, når man læser de fine overskrifter, der løbende flyder gennem nyhedsstrømmen. Senest blev det fra Borgmesterens Forvaltning bekendtgjort, at der gennem Green Hub Denmark nu bliver investeret 5 mia. kr. i den grønne omstilling med 5.000 nye arbejdspladser som resultat. Det lyder jo helt fantastisk, men hvordan er det lige, det reelt går med den grønne omstilling? – dvs. ude i virkeligheden, hvor resultaterne kan ses og måles.

Lad os starte med at spole tiden tilbage til 1. januar 2016, da Borgmesteren ville sikre den grønne omstilling og modvirke en varslet årlig prisstigning på fjernvarmen på 35 mio. kr. ved at erhverve Nordjyllandsværket. Det er efterhånden 4½ år siden, så nu burde der vel kunne måles mærkbare resultater, men det kan der desværre ikke. Afbrænding af kul er stadigvæk den primære energikilde, og i et normalt år afbrændes der ca. 700.000 ton kul med udledning af over 2 mia. kg CO2 som følge – det er ikke ligefrem klimavenligt.

Men så er fjernvarmen vel blevet billigere? – desværre heller ikke, da man efter et ½ års ejerskab af Nordjyllandsværket måtte indse, at beregninger og prognoser ikke altid kan holde i virkeligheden, hvilket nogen med reel erhvervserfaring havde prøvet at fremføre under købsprocessen. Resultatet blev en årlig prisstigning på 100 mio. kr., hvilket gennem årerne er blevet en samlet ekstraregning til fjernvarmekunderne i Aalborg på hele 400 mio. kr. Prøv lige at forestille jer, hvad så mange mio. kunne have været anvendt til i stedet.

Nå – det var en trist fortælling, men hvad er der ellers sket? Jo – i efteråret 2018 blev der gennemført en fordebat og idéfase omkring planlægning for arealer til vedvarende energianlæg, hvor forskellige interessenter kunne indsende deres idéer og tanker omkring etablering af vindmølle- og solcelleparker, grønne gasanlæg mv. Der kom flere yderst relevante og interessante idéoplæg, og nogen var såmænd klar til at gribe spaden og gå i gang med det samme, ja investorerne stod såmænd i kø, selvom der ikke var mulighed for statslige tilskud – wauuu.

Det dybt frustrerende i situationen er ”blot”, at man her ca. 2 år efter ikke har formået at få noget sat i gang! Nuvel – på onsdag skal By- og Landskabsudvalget godkende opsamlingen på fordebatten (bedre sent end aldrig), men derfra går der stadig en rum tid, inden de udvalgte områder indarbejdes i kommuneplanrevisionen, og efterfølgende kan realiseres. Endnu mere frustreret bliver det, når man kan se, hvordan vedvarende energianlæg etableres i hastigt tempo i vores nabokommuner, de er tydeligt mere vakse ved havelågen, end vi er i Aalborg Kommune.

Derfor – hold nu bare inde med ”skåltalerne” og de mange fine ord, og lad os i stedet få noget konkret handling, så vi kan komme ud over stepperne og ”male” Aalborg Kommune grøn. Prioriter nu klimaet frem for alle mulige mærkelige særhensyn om landskabelige forhold, udpegning af værdifuld landbrugsjord, kystnærhedszone mm. Rigtig mange virksomheder vil gerne have en grønnere profil, og står nærmest i kø for at investere i den grønne omstilling, så giv dem nu muligheden.

Klima er den vigtigste dagsorden vi har, så om et solcelleanlæg kan ses fra en bakketop flere kilometer væk, skal altså ikke kunne blokere for den grønne omstilling.

Når der så endelig gives tilladelse til etablering af et vedvarende energianlæg, kan vi godt være smarte og samtidig tilgodese muligheden for øget biodiversitet. Specielt solcelleanlæggene optager store flader af ofte tidligere dyrket landbrugsjord, og hvorfor ikke udnytte muligheden til at dyrke både grøn energi, men samtidig også ”dyrke” biodiversitet. Klimaforandringerne med stigende temperaturer presser vores flora og fauna – dvs. plante- og dyreliv, og da flora er grundlaget for fauna, bør der laves forskellige tiltag, som tilgodeser specielt floraen, når der etableres store energianlæg.

Eksempelvis kan der i en solcellepark friholdes arealer, hvor næringsfattige plantearter kan trives, der kan etableres randbeplantning med træer og buske, som blomstre til gavn for bierne, der kan etableres mindre søer osv.  Samtidig kan arealerne mellem rækkerne af solceller plejes på en sådan måde, at de danner størst muligt grundlag for varieret plantedække, der kan etableres insektvolde, og enkelte arealer kan udlægges som sort jord, så bl.a. agerhøns har mulighed for at støvbade og tørre deres fjerdragter.

Det er en ren win win situation, hvor den grønne omstilling både har klimaeffekt, men samtidig positiv effekt på biodiversiteten. Chancen er der nu for at kombinere de positive miljøeffekter, så slip håndbremsen og grib den nu!

Tænk smart og se at komme i gang, få skiftet lyset fra rødt til grønt, så vi kan få et Grønt Aalborg i et Grønt Nordjylland.

DN Isolering
Kai-Berntsen
Vivabolig
Tømrermester Thomas Aaby