Studierne gør det ikke alene. Særligt på uddannelser med høj risiko for ledighed, er erfaring fra en arbejdsplads afgørende for et hurtigt job efter studiet.
Det er budskabet fra Aalborg Universitet og Aalborg Kommune, der sammen har kigget på en række humanistiske uddannelser med risiko for ledighed efter studiet.

Læser du humanistiske uddannelser som f.eks. anvendt filosofi eller turisme, så er erfaringen fra en arbejdsplads helt afgørende for at undgå lang tid på dagpenge. 10 måneder efter studiet er 2 ud 3 med erhvervserfaring i ansættelse. For dem, der ikke har erhvervserfaring, er det kun 1 ud af 3.

Faktisk kan næsten hver 3. (30%) med erhvervserfaring gå direkte i job efter studie, mens det for dem, der ikke har erhvervserfaring, kun er 1 ud af 10 svarende til 11%.

Undersøgelsen viser også, at næsten 4 ud af 5 ansættes i den private sektor.

 

“Den gode nyhed er, at kan du bevise, at du kan noget på en arbejdsplads, så vil det private erhvervsliv gerne ansætte dig bagefter. Det her viser, at vi bare skal have flere unge i gang med studiejob eller gode praktikker “, fortæller rådmand Mai-Britt Iversen.

Undersøgelsen viser, at 98% er selvforsørgende efter 3 år. Men for mange uden erhvervserfaring kan det nemt blive efter et længere forudgående ledighedsforløb. Derfor samarbejder Jobcenter Aalborg og Aalborg Universitets Karrierecenter om at komme ud på de uddannelser, hvor der er særlig stor risiko for ledighed, for at give konkret vejledning om jobsøgning og jobmuligheder.

“Hovedparten af vores studerende har mulighed for at komme i praktik og/eller lave projektsamarbejde med virksomhederne, og halvdelen af alle specialer på AAU laves i samarbejde med en virksomhed, så mange af dimittenderne har allerede en tæt kontakt med erhvervslivet. Men med dette initiativ sørger vi for, at alle dimittender på en række uddannelser klædes på til at søge job – både i den private og den offentlige sektor”, siger prodekan for uddannelse på Aalborg Universitet Hanne Dauer Keller.

Fakta:

 • Bag undersøgelsen står Det Humanistiske Fakultet ved Aalborg Universitet og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune.
 • I alt indgår 1.386 kandidatdimittender, der i perioden 2013- 2017 afsluttede deres uddannelse og i perioden 2012-2018 var bosat i Aalborg Kommune.
 • 30% af dimittenderne med erhvervserfaring kommer direkte i job efter endt uddannelse – mens det kun gælder for 11% af dem uden erfaring.
 • 67% af dimittenderne med erhvervserfaring er i job 10 måneder efter endt uddannelse – mens det kun gælder for 37% af dem uden erfaring.
 • Efter 3 år er 98% af alle selvforsørgende.
 • Størstedelen 78% ansættes i den private sektor, mens 22 % bliver offentlig ansat.
 • Undersøgelsen omfatter dimittender fra følgende uddannelser:
  • Anvendt filosofi
  • Informationsvidenskab
  • Interaktive digitale medier
  • Kommunikation
  • Kultur, kommunikation og globalisering
  • Læring og forandringsprocesser
  • Turisme
 • 5 af disse uddannelser optræder på listen over de 28 mest ledighedstruede uddannelser

Kilde: Aalborg.dk