Hotel Phønix
Springeren
Faarup skovhus
Printereksperten

Aalborg får flere ældre over 80 år

I Aalborg Kommune stiger antallet af borgere over 80 år kraftigt frem mod 2029, og det medfører et stigende behov for flere plejehjemspladser.

Vi ved, at cirka 20 % af de 80+-årige kommer på plejehjem, og derfor betyder det stigende antal ældre, at behovet for plejehjemspladser også stiger. Det bliver derfor nødvendigt at bygge flere plejehjem, hvis der fortsat skal være nok pladser til at dække det forventede behov.

Totalt set forventes en tilvækst på 54 % på 80+ borgere i 2030, men fordelingen er ikke ligelig geografisk set. I Aalborg Øst forventes eks. en tilvækst på 80 % fra 2020 til 2030. I 2030 forventes cirka 2.597 borgere at have behov for en plejehjemsplads. Hvis vi nøjes med at oprette de plejehjemspladser, som allerede er godkendt i tidligere års budgetter, er der 2.078 pladser i 2030.

Derfor har Magistraten prioriteret midler til byggeri af fem nye plejehjem.
Det giver en samlet udvidelse på 229 boliger. Placeringerne og antallet af
pladser følger befolkningsprognosen for de valgte geografiske områder.

De fem nye byggerier er:

 • Et nyt plejehjem i kommuneplanområde Nord (50 boliger)
 • Et nyt plejehjem i kommuneplanområde
 • Sydvest (specifikt Frejlev) (70 boliger)
 • Et nyt plejehjem i kommuneplanområde Aalborg Øst (70 boliger)
 • Erstatningsbyggeri for Annebergcentret (70 boliger) dvs. 28 flere boliger
 •  Erstatningsbyggeri for Uttrupgaard (50 boliger) dvs. 11 flere end de nuværende.

Igangværende byggerier godkendt i tidligere budgetter:

 • Klarup (60 boliger)
 • Gandrup (50 boliger)
 • Storvorde (10 boliger)
 • Stigsborg (70 boliger)
 • Markusgården (73 boliger).

Byggerierne skal sikre, at Aalborg Kommune fremover har et tilstrækkeligt
antal tidssvarende plejehjemspladser til kommunens ældre med særligt
fokus på demensegnede boliger.

Serviceniveau fastholdes
Flere ældre betyder tilsvarende flere udgifter, hvis kommunen fortsat skal
tilbyde de ældre den samme service i 2021 som i 2020. Magistraten forslår
at der afsættes i alt 36 mio. kr. ekstra til ældreområdet i 2021. Midlerne skal
sikre, at kommunen kan fastholde sit serviceniveau i 2021.

Styrkelse af faglighed
De ældre bliver ikke bare ældre end tidligere. Langt flere har også et
meget mere komplekst plejebehov, og derfor er der behov for en opkvalificering af kommunens sosu-hjælpere til sosu-assistenter.

Magistraten vil afsætte midler til at tilbyde sosuhjælperne fuld løn under deres videreuddannelse til assistent.

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Bilhuset Biersted A/S