Realdania har i samarbejde med Sustainia udvalgt Danmarks 100 bedste klimaprojekter for at give de ansvarlige kommuner et velfortjent skulderklap – og for at lade landets kommuner inspirere hinanden. Alle fire indstillede projekter fra Aalborg Kommune er blandt de 100 udvalgte.

De fire projekter fra Aalborg Kommune blev i dag præsenteret sammen med 96 andre udvalgte projekter. De 100 unikke og bæredygtige projekter, der er optaget i Klima100-kampagnen skal understøtte vidensdeling og inspiration blandt landets kommuner i udviklingen mod en grønnere omstilling, samt anerkende de kommuner, der aktivt går ind i kampen mod klimaforandringer. Anerkendelsen glæder Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen:

“Vi er glade og stolte over, at alle fire Aalborg-projekter er udvalgt blandt landets bedste klimaprojekter. At det er fire meget forskellige projekter vidner for mig også om, at man kan tænke bæredygtigt og bidrage til et bedre miljø på mange niveauer. Uanset om det er planer for cirkulær økonomi i en hel kommune eller det handler om at lære en folkeskoleklasse, hvordan man sorterer sit affald korrekt, så er det indsatser, der gør stor nytte for os alle i det lange løb,” siger Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter,

“At vores fire klimaprojekter er blandt de bedste projekter i Danmark bekræfter mig i, at Aalborg Kommunes store indsats for at arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed er den rigtige satsning, og at vi uden tvivl skal fortsætte vores strategiske arbejde – ikke mindste for at sikre, at vores børn og børnebørn kan overtage et rent og godt sted, når de på et tidspunkt skal tage over.”

De 4 projekter fra Aalborg Kommune:

Den Cirkulære Kommune
Projektet Den Cirkulære Kommune indgår i “Det Cirkulære Nordjylland”, der skal sikre bedre udnyttelse af materialer og ressourcer i regionen. Det nordjyske projekt er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og regionale virksomheder, der skal skabe fælles grøn vækst og udvikling for hele regionen. Aalborg Kommune har på baggrund af samarbejdet etableret en række projekter, der har fokus på cirkulær økonomi inden for grøn indkøbspolitik, plastindsamling og sortering, samarbejde med erhvervslivet om genanvendelse af affald og industrielle symbioser.

Genåbning af Østerå
Gennem mere end 80 år har dele af det 15 kilometer lange vandløb Østerå løbet gennem Aalborg by, indkapslet i beton under jordoverfladen, men nu skal å-løbet slippes fri af betonen. Den genåbnede å skal gøre byområderne mere attraktive med grønne opholdsarealer og sammenhængende stier, der opfordrer til bevægelse. Som en del af klimasikringen er projektet også tæt forbundet med arbejdet med at separatkloakere i Aalborg Kommune for at sikre, at det koncentrerede spildevand løber til renseanlæg, og at det renere regnvand kan løbe ud i vandløb, åer og fjord i stedet. På den måde sikres et rent vandmiljø og rekreativ værdi i Østerå, samtidig med at Aalborg by sikres mod oversvømmelser, ved at øge åens kapacitet til at bortlede regnvand.

Affalds- og genbrugsbus
Med Aalborg Renovations affalds- og genbrugsbus som omdrejningspunkt kører lærer Anette Neidhardt dagligt ud og underviser kommunens skolebørn og unge i affald, genbrug og bæredygtighed. Visionen er at påvirke børns adfærd og holdning til affaldshåndtering og at give alle børn den grundholdning, at affald er en ressource, som til enhver tid skal udnyttes effektivt og med respekt for natur og miljø. Undervisningsformen er varierende og involverende med fysiske og praktiske aktiviteter, der tager udgangspunkt i børnenes dagligdag. For de mindste børn hjælper flagermusene Frede og Frida med at finde og fortælle om affald, og for de største børn er der fokus på gamification og råstoffer. Undervisningsforløbet udvikles i takt med, at der opstår ny viden og kommer nye tiltag inden for affald og genbrug.

Grønne Agenter
Aalborg Kommune har skabt netværk af Grønne Agenter, der skal hjælpe de borgere, virksomheder og institutioner, som ønsker at bidrage til den grønne omstilling. Tanken er, at det skal være nemmere for alle at være grøn og bæredygtig og at de gode idéer skal blive til virkelighed ved at trække på de Grønne Agenters brede netværk og kompetencer inden for bæredygtighed. Hjælp fra grønne agenter har bl.a. medvirket til, at Vodskov har startet en ordning med dele-elcykler, kommunens boligforeninger har fået hjælp til at lave grønne initiativer og kommunens skoler har fået undervisningsmaterialer, der skal hjælpe eleverne til at få en grønnere adfærd. Grønne Agenter deltager løbende i beboermøder, arrangementer, temadage og på de sociale medier, hvor de rådgiver og støtter op om den grønne agenda.

Udover de fire ovennævnte projekter deltager Aalborg Kommune også i to tværkommunale klimaprojekter, der er blandt de 100 udvalgte i Klima100.

Kilde: Aalborg.dk

 

 

Tryksager