Hotel Phønix
Nordjyske Bank
Faarup skovhus
Nordjysk Motor Co.
Sundhedsplejersker og forskere styrker trivsel hos nybagte forældre.
Når sundhedsplejerskerne i Aalborg Kommune de næste tre år tager på hjemmebesøg hos familier med nyfødte, vil de komme med ny viden og øget fokus på, hvordan mor og far klarer de mange følelsesmæssige udfordringer, som den nye forældre-rolle medfører. Sammen med ni andre kommuner indgår Aalborg Kommune i projektet “Forstå din baby”.

 

Tovholder på projektet er forsker Mette Skovgaard Væver, som leder Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Københavns Universitet.

 

“At blive forælder for første gang giver både stor glæde, nye udfordringer og usikkerhed. Alle forældre har prøvet at stå med en grædende baby, som lige har sovet, lige har fået mad og også en tør ble og spørge: Jamen, hvad er det så, du vil?  Med “Forstå din baby” vil vi styrke forældres evne til at forstå babyens signaler, så de kan møde barnets følelsesmæssige behov”, fortæller Mette Skovgaard Væver.

 

En tidlig indsats har stor betydning på lang sigt, understreger hun.

 

At baby føler sig forstået skaber et følelsesmæssigt bånd mellem forældre og børn i de første leveår, som har afgørende betydning for barnets udvikling på langt sigt, både hvad angår venskaber, skoleparathed og læring,” siger Mette Skovgaard Væver.

Sundhedsplejerskerne kan sætte ind med tidlig hjælp
I Aalborg Kommune er alle småbørnssundhedsplejersker i efteråret 2018 på uddannelse i at opspore tidlige tegn på social tilbagetrækning ved spæd- og småbørn.

Første skridt i projektet handler om at få mere konkret viden om, hvordan det går i den første tid i de nye familier. Projektet starter med at tage temperaturen på førstegangsforældres trivsel via et spørgeskema. Det overblik er aldrig lavet før.

 

“Det er vigtig viden, som vi får fra forskningen, og vi får glæde af udbyttet, som vi kan bruge i vores arbejde,” siger Susanne Henriksen, leder af sundhedsområdet for børn og unge ved Aalborg Kommune.

 

Den viden og feed-back, som udledes i sundhedsplejerskernes praksis gives videre til forskerne fra Københavns Universitet, som herefter skal udvikle konceptet “Forstå din baby”, som har fokus på at styrke forældrenes ressourcer og dermed skabe bedre trivsel.

 

I Nordea-fonden som støtter “Forstå din baby” med 10,2 mio. kroner, siger direktør Henrik Lehmann Andersen, at projektets fokus på at styrke kompetencer og trivsel blandt førstegangsforældre passer fint med fondens fokus på at støtte gode liv.

 

“At få en baby er en livsomvæltning for alle i familien. Nybagte forældre får nye roller, og det er den livsovergang, som vi gerne vil støtte dem i, så de bliver endnu stærkere og i endnu højere grad kan finde ro og glæde i at være nybagte forældre og give de små en god start på livet,” siger han.

Kilde: Aalborg.dk

Suvo
WashnGo
Vivabolig
Kaffebaren