Poul Erik Bech – Sofiendalen
Jutlander Bank
Bøgsted A/S
Aalborg Forsyning har nu sendt etableringen af geotermi i Aalborg Kommune i EU-udbud. Udbuddet omhandler et færdigt anlæg, som Aalborg Forsyning overtager driften af, når det står færdigt og fungerer tilfredsstillende.
Erfaringen fra etableringen af andre geotermianlæg viser, at geotermi kan være en virkelig god og bæredygtig investering med høj forsyningssikkerhed. Selve efterforskningsdelen er dog forbundet med relativt høje omkostninger, som kan være spildte, hvis ressourcen viser sig ikke at kunne udnyttes til et tilfredsstillende niveau.

Den såkaldte Turn-key løsning, hvor leverandøren leverer et færdigt og kørende anlæg, som Aalborg Forsyning overtager driften af, er valgt, fordi Aalborg Forsyning vurderer, at denne løsning er den mest optimale for Aalborg Kommunes varmekunder.

“Vi ser et stort potentiale i geotermi som en integreret del af fremtidens fjernvarmeløsning i Aalborg Kommune, og det er vores håb, at mange potentielle leverandører vil deltage i udbuddet. I processen med at udfase brugen af fossile brændsler i vores fjernvarmeløsninger, tror vi på, at geotermi kan komme til at spille en vigtig rolle, sammen med eksempelvis overskudsvarme, vind- og solenergi og varmepumpeteknologi,” forklarer Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsynings energiselskaber.

Udbuddet dækker over en række anlæg, der samlet forventes at have en effekt på ca. 100MW. Boringerne vil nå ned til de såkaldte Gassum- og Haldager-formationer, som er dybtliggende sandstenslag 800-2000m. under overfladen. Der er i dag velfungerende mindre geotermianlæg af samme type i Thisted og Sønderborg, mens et tredje anlæg på Amager henter sin geotermi fra dybere formationer.

Kilde: Aalborg Forsyning
DN Isolering
WashnGo
AKKC Mama Mia
Vivabolig