Nordjysk ride- og Islænderudstyr
JobConnection
Faarup skovhus
Garant Brønderslev

Aalborg Kommune har sendt et forslag til Fysisk Vision for Aalborg Kommune i høring. Enhedslisten har stillet en række ændringsforslag til dette. Vi ønsker med disse ændringsforslag at sætte fokus på, hvordan vi kan skabe en by og kommune, som indeholder de kvaliteter, som kan give gode livsbetingelser for borgerne og gøre Aalborg Kommune til en kommune, som står i spidsen for den grønne omstilling.

I stedet for fortsat at satse på massiv og tæt udbygning i den såkaldte vækstakse, ønsker Enhedslisten en alsidig udvikling af hele Aalborg Kommune.

Der skal fokuseres på bevarelse og udbygning af de bydele, som Aalborg og Nørresundby består af. Det er her borgerne føler tilknytning og bydelenes forskellige kvaliteter skal udnyttes i den fremtidige udvikling. De tætte bånd mellem bydelene og dens beboere er en kvalitet, som dels har sin rod i historien, dels rummer det nære hverdagsliv, som i fremtiden skal udvikles og styrkes.

Udviklingen i Aalborg Kommunes mindre byer, landsbyer og i landdistrikterne skal ske med udgangspunktet i borgernes ønsker og understøttes aktivt af Aalborg Kommune.

Forbedringer af borgernes bomiljø og hverdagsliv skal prioriteres højt. Sikringen af natur, biodiversitet, grønne oaser og rekreative områder indgår som vigtige elementer i dette.

Aalborg Kommune skal gennem den kollektive trafik, bedre forhold for cyklister og gående samt placeringen af kommunale tilbud understøtte udviklingen i hele kommunen. Bilismen skal reduceres.

Aalborg Kommune skal være drivkraften i udviklingen af et bæredygtigt Nordjylland. Et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Aalborg Universitet, borgerne og bæredygtige virksomheder skal sikre, at region Norddanmark bliver internationalt førende på energi-, klima og miljøområdet.

Grøn omstilling og klimaløsninger skal spille en afgørende rolle i erhvervsudviklingen i Nordjylland. Der skal i Aalborg Kommune stilles krav om bæredygtigt byggeri, bo- og bymiljø.

Af Per Clausen

DN Isolering
Kai-Berntsen
Vivabolig
Tømrermester Thomas Aaby