Hotel Phønix
Springeren
Staudemarken
Vejgaard sten og krystaller

Skoleindskrivning

2020, starten på et nyt år. Det betyder også, at det nu er tiden at tænke i skolestart. Skal dit barn begynde i skole i 2020, er det nu tid til at indskrive barnet. En ny begivenhed i dit barns liv.

Skoleindskrivningen er digital. Du tilmelder dit barn på hjemmesiden www.indskrivning.dk , hvor du skal logge ind med dit NemID. Indskrivningen er åben i perioden den 6. januar til den 3. februar 2020.

Når du indskriver dit barn i folkeskole, kan du samtidig indskrive til skolefritidsordningen (DUS) på den valgte skole.

Læs mere om priser, søskenderabat og økonomisk friplads 

Indskriver du ikke dit barn i DUS samtidig med skoleindskrivningen, kan du gøre det på et senere tidspunkt ved at gå på www.pladsanvisningen-online.dk.

Vi glæder os til at byde dig og dit barn velkommen, og vi glæder os til at give dit barn en god skolestart.

Mere om skolestart:

Skolestart

Undervisningspligten træder i kraft den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Når dit barn skal starte i 0. klasse, får du medio januar et brev fra den folkeskole, hvor dit barn hører til (distriktsskolen). Skoleindskrivningen skal ske i januar i det år, hvor barnet skal begynde i skole.

Har du behov for at indskrive dit barn i løbet af året, skal du kontakte skolen.

Hvem kan skoleindskrive?

Kun forældre, der har forældremyndigheden, har ret til at indskrive barnet i skole. Hvis der er fælles forældremyndighed skal begge forældre være enige om skolevalget inden skoleindskrivningen.

Er mit barn skoleklar?

Langt de fleste børn begynder i skole i det år, hvor de fylder 6 år.

Hvis et barn er modent og kan følge undervisningen, kan der gives dispensation, så det kan begynde i skole tidligere.

Hvis du er i tvivl om dit barn er skoleklar, kan du kontakte personalet i barnets børnehave eller distriktsskolen. Du kan også kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der kan give dig råd og vejledning.

Læs mere om udsættelse af skolestart

Hvilken skole hører mit barn til?

Dit barn hører på baggrund af dets folkeregisteradresse til en bestemt skole, som kaldes distriktsskolen. Dit barn har altid krav på at blive optaget på distriktsskolen.

Med “Den Digitale Vejviser” kan du indtaste folkeregisteradressen og se, hvilket skoledistrikt og dermed hvilken skole dit barn hører til.

Find skoledistriktet og skolen med den digitale vejviser

Se oversigt over kommunens folkeskoler

Kan jeg vælge en anden skole end distriktsskolen?

I forbindelse med skoleindskrivningen kan du søge om, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg). Som hovedregel bliver ansøgningen accepteret, hvis der er plads på skolen (under 24 elever i gennemsnit på klassetrinnet). Dog gælder følgende optagelseskriterier:

  • Børn, der bor i skolens distrikt, optages først.
  • Kommunens egne borgere har fortrinsret.
  • Søskende til elever på skolen har fortrinsret.
  • Børn, der bor tættere på skolen, går forud for børn, der bor længere væk.

Hvis 2 ansøgere har samme forudsætninger, trækkes der lod om pladsen.

Skolefritidsordningen (DUS)

Skolefritidsordningen er et tilbud for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, hvor de kan opholde sig før og efter skoletid.

Læs mere om Skolefritidsordningen (DUS)

Der findes ligeledes tilbud for børn i 4. – 6. klasse. Tilbuddene varierer fra skole til skole.

Læs mere om Skolefritidstilbud (DUS 2)

Særligt for tosprogede børn

Et barn, som kommer fra et hjem, hvor man i det daglige taler et andet sprog end dansk, har i skolen ret til at få en særlig tilrettelagt undervisning i dansk. Barnet hjælpes således til at få bedre udbytte af den undervisning, der foregår i den almindelige klasse.

Læs mere skolestart for tosprogede børn

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
Kai-Berntsen
Vivabolig
Bilhuset Biersted A/S