Hotel Phønix
Nordjyske Bank
Faarup skovhus
Suvo
Fra 1. januar 2019 er det den dato, du skriver dit barn op til pasning i dagpleje, vuggestue eller børnehave, der afgør placeringen på ventelisten.

Fødsesdato gælder ikke længere

Tidligere har det været barnets fødselsdato, der afgjorde, hvor på ventelisten barnet kom til at stå, når det var skrevet op til pasning. Fra 2019 er det i stedet den dato, hvor du skriver barnet op, der bestemmer placeringen.

Skriv kun op én gang

Hvis du allerede har skrevet dit barn op til pasning, behøver du ikke gøre det igen. Det vil sige, at hvis dit barn er skrevet op til dagpleje eller vuggestue nu – eller allerede går der – genbruges ancienniteten på ventelisten til børnehaven.

Undtagelse de første tre måneder

Vælger du at skrive dit barn op til pasning inden for de første tre måneder efter fødslen vil det stadig være barnets fødselsdato, der afgør placeringen på ventelisten. Efter de tre måneder er det datoen for opskrivning, der gælder.

Ny lovgivning

Ændringerne sker på grund af ny lovgivning, der gælder alle landets kommuner.

Kilde: Aalborg.dk

Suvo
WashnGo
Vivabolig
Kaffebaren