Bosætning Jammerbugt
Springeren
Staudemarken
Vejgaard sten og krystaller

Nordjyllands Politi har i dag, 28. november 2019, besluttet, at der ikke skal rejses tiltale for uagtsomt manddrab mod den 23-årige mand, der 1. marts 2019 førte den traktor, som ramte en 9-årig pige ved Gug Skole. Pigen omkom i ulykken.

Det oplyser kst. advokaturchef fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi, Mette Bøgelund Hansen.

”Det er efter en grundig efterforskning og juridisk gennemgang af sagen vores samlede vurdering, at den 23-årige mand ikke har udvist en sådan grad af uagtsomhed, at han vil blive fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens bestemmelse om uagtsomt manddrab,” siger Mette Bøgelund Hansen.

Politi og derpå anklagemyndighed har siden den tragiske ulykke indtraf d. 1. marts 2019 efterforsket og undersøgt sagens tragiske omstændigheder.

Bødestraf til firma

Nordjyllands Politi har, på grundlag af Arbejdstilsynets undersøgelser, dog rejst tiltale mod firmaet, der udførte arbejdet på Gug Skole og ejede køretøjet impliceret i dødsulykken, for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Politiet har ingen yderligere informationer i forhold til denne tragiske sag.

KIlde: Nordjyllandspoliti.dk

Bilhuset Biersted A/S