Bosætning Jammerbugt
Springeren
Datamarked artikel banner
Garant Brønderslev

Fungerende Rådmand Nuuradiin S. Hussein, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen


Inklusion skal virke helt ud i sandkassen

Forældrene i Aalborg Kommune vil opleve bedre muligheder for støtteindsatser i børnenes nærmiljø

Børn, der har behov for specialindsatser i børnehave eller dagpleje, skal i højere grad kunne blive i deres nærområde. Derfor sker der i Aalborg Kommune en større geografisk spredning fra 10 til i alt 15 daginstitutioner med såkaldte ressourcepladser.

 

Det er en af de ændringer, der nu sker som led i en plan for omsætningen af den ny dagtilbudslov, som Byrådet godkendte den 11. maj.

 

Ny organisering understøtter igangværende tiltag

Det er vigtigt, at der er en organisering, der matcher de tiltag, der allerede er sat i gang i på dagtilbudsområdet. Gennem Opsporingsmodellen, der blev sat i værk efteråret 2019, bliver der systematisk fulgt op på alle børns trivsel. Målet er fokus på alle børns trivsel og sikre, at man tidligt opsporer børn, der er i begyndende mistrivsel eller som mistrives. Her skal en ny organisering hjælpe til at flere indsatser kan gives tidligere og tættere på barnets nærmiljø. Det forventes samtidig at kunne give endnu højere effekt af indsatserne.

 

Med ressourcepladserne er der mulighed for at arbejde med inklusion i mindre grupper og samtidig vil de børn, der får specialindsatser, være en naturlig del af almen-gruppen.

 

“Vi ser en stor værdi i fællesskaberne på tværs af special- og almenområdet, og arbejder hele tiden med at understøtte dem, så hvert barn oplever at være inkluderet”, fortæller fungerende rådmand Nuuradiin S. Hussein

 

Respekt for børn og forældre i processen

For de børn, der skal overgå fra en støttegruppe til en ressourceplads, skal dette helst ske i forbindelse med en naturlig overgang – for eksempel ved overgangen til børnehave – så både børn og forældre bliver påvirket så lidt som muligt af omorganiseringerne.

 

“Der vil fortsat vil være børn, der har brug for specialtilbud – børn for hvem det ikke er muligt at tilbyde det rette udviklingsmiljø i barnets nærmiljø. Her er det vigtigt at understrege, at der er uændrede økonomiske ressourcer både til pladser i specialbørnehaver og specialgrupperne i de almene børnehaver”, forklarer Nuuradiin S. Hussein

 

Understøttende funktioner samlet i nyt fælles center

Indsatser fra for eksempel indsatspædagoger, psykologer og fysioterapeuter samles nu i et nyt center. Det skal sikre helhedsorienterede indsatser og koordinering på tværs – altid med udgangspunkt i barnet og familiens problemstilling. Derudover er et af formålene er at få skabt mere vidensdeling i dagligdagen mellem specialindsatserne og dagtilbuddene. Det må gerne være helt ude ved det enkelte barn og den enkelte familie.

 

Fælles grundlag for arbejdet

Ifølge Nuuradiin S. Hussein gør kommunen samtidig et stort arbejde for at sikre en fælles faglig forståelse af inklusionsbegrebet.

 

I den forbindelse afsatte Byrådet ved budget 2020 ressourcer til yderligere kompetenceudvikling af medarbejderne.
“Vi skal kunne se resultaterne helt ude i den enkelte sandkasse. Det er ikke nok, at et barn er med på legepladsen. Det vigtige er, at barnet selv føler sig som en del af fællesskabet. Det gælder også, hvis man er i et specialtilbud.”, pointerer fungerende rådmand Nuuradiin S. Hussein

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Tømrermester Thomas Aaby