Hotel Phønix
Jutlander Bank
AKKC
Bøgsted A/S

Af Tina French Nielsen, rådmand og Maja Torp, skoleudvalgsmedlem – Venstre, Aalborg Kommune

 

Regeringen og Kommunernes Landsforening har åbnet op for, at vi i kommunerne kan sætte ekstraordinær gang i investeringer i skoler. Det er vi helt med på i Venstre.

Ved flere lejligheder og for nyligt har vi sammen og hver for sig besøgt Sofiendalskolen i Aalborg. Senest på indbydelse fra Skolebestyrelsen. Sofiendalskolen er en dejlig skole, men i sandhed en byskole der bygningsmæssigt trænger til en kærlig hånd og flere steder gennemgribende renovering. Det ville bestyrelsen høfligt påpege, og man må bare sige, at det kan vi godt forstå.

Vi har over årerne investeret mange penge i skolerenoveringer, men der er langt rundt, når vi skal vedligeholde og renovere på 53 skoler. Ser vi på de tørre tal, så siger vores skolerenoveringsrapport, at hvis standarden skal være optimal, så mangler vi at investere for over 1.5 mia. kr. En skole er jo ikke bare en skole. Det er både et læringsrum, samt et sted til leg, udvikling og fordybelse og dermed et meget vigtigt rum i børns opvækst.

Venstre er ikke med i budgetforliget for 2020 – men, vi vil gerne indstille til, at budgetforligspartierne dels fremrykker alle de investeringer, der er muligt på skoleområdet og også opprioriterer den lange række af ønsker, der er til udvendigt vedligehold af tage, døre og vinduer.

Derudover mener vi, at det vil være godt at afsætte en betydelig ramme til indvendigt vedligehold. Der er på mange skoler god brug for en opfriskning af maling, dørkarme og lofter og i det hele taget at opgradere skolerne til de nye og langt mere inspirerende læringsformer vi udøver i dag. Nyt inventar vil også mange steder kunne gøre en positiv forskel for både personale og elever.

Skoleområdet udgør en markant del af Aalborg Kommunes bygningsmasse, men er alfa og omega for fremtiden. Lad os aftale at give disse livgivende rum en stor og kærlig omgang. Til gavn og glæde for børnene på skoler som Sofiendalskolen.

Tina French Nielsen – rådmand – Venstre
Maja Torp skoleudvalgsmedlem – Venstre
DN Isolering
WashnGo
Vivabolig
Tømrermester Thomas Aaby