Kaffebaren

Året 2020 har budt på mange restriktioner og nedlukninger af brancher som følge af den verdensomspændende pandemi. Det er dog også de færrest, det kan være gået forbi næsen på, da alles hverdag har været lavet om. Mange arbejdspladser er blevet rykket ind i stuerne og ved køkkenbordene i danskernes egne hjem. Både unge og gamle har gået rundt i det samme hus flere uger i træk. Derved opdager man også nemmere husets reelle funktioner og problematikker. 2020 er såmænd gået hen og blevet et godt år at renovere sit hus i – 2021 bliver dog endnu bedre.

Støtte i Corona-tiden

Grundet både Corona-virussen og den globale opvarmning blev der den 15. oktober 2020 indført en grøn bygningspulje. Her kan man søge om tilskud til diverse energiforbedrende renoveringer i sit hjem. Det skal ses som en støtte fra staten i den økonomiske svære tid grundet Covid-19, men ligeledes er bygningspuljen også en måde at gøre Danmark grønnere og mere bæredygtig. Staten gør det mere attraktivt at bruge penge på eksempelvis ny isolering eller nye vinduer, som nedsætter husets energiforbrug.

Bygningspuljen er både for privatpersoner og foreninger. Selve tilskuddet afhænger af den valgte energiforbedring, men der dækkes generelt set cirka 30% af investeringen. For at modtage tilskuddet skal man søge om det inden påbegyndelse af renoveringen. Det gør dog også, at tilskuddet kan bruges i 2021 og såmænd også 2022. Det giver god tid til at finde de rette håndværkere og det rette værktøj.

Det miljøvenlige tilbud har været særdeles populært. Det er derfor også på tale, om alle pengene i puljen allerede er brugt. Det sætter dog ikke en stopper for renovering af danskernes huse i 2021.

2021 byder på et højere håndværkerfradrag

Gennem flere år har danskerne kunne modtage det såkaldte håndværkerfradrag. Dette dækker flere renoveringer end den nye bygningspulje, og er et beløb, der trækkes fra håndværkernes arbejdsløn. I 2020 var det højst mulige fradrag på 12.500 kroner. Fradraget stiger dog i 2021 til 25.000 kroner. Fradraget kan ligeledes også bruges på fritidsboliger og lejeboliger, hvorimod bygningspuljens støtte kun gælder privatboliger.

Stigning skal være med til at sætte gang i byggebranchen efter mange Corona-restriktioner. Håndværkerfradraget kan ikke kombineres med offentlige støtteordninger som bygningspuljen. Fradraget kan dog bruges på andet arbejde i samme periode som eksempelvis opsætning af solceller eller udvendigt malerarbejde. 2021 er dermed fyldt af gode tilbud, støtteordninger og fradrag, der gør året til et fantastisk år at renovere i.

Dertil kan du selvfølgelig også selv gå i gang med små renoveringer eller justeringer på huset. Blandt andet kan et smut i IKEA hurtigt give hjemmet en ny følelse. Det kan være særligt tiltrængt efter måneders hjemmearbejde i det samme kedelige og vante rum. Når man medbringer arbejdet ind i sit hjem, bliver linjerne mellem afslapning og arbejde brudt. Hvor kan du egentlig slappe af, når arbejdscomputeren altid er ved siden af? Det kan lidt indretning og renovering svare på. Det kan dog være en god ide at gemme de store projekter til 2021, da du her kan spare mest.

DN Isolering
WashnGo
Vivabolig
Kaffebaren