Hotel Phønix
Springeren
AKKC
Printereksperten

Luciadag

Hvad er det nu, vi fejrer, når børn landet over går Luciaoptog den 13. december?

Luciadag er oprindeligt en fest for den katolske helgen Santa Lucia, hvis navn betyder ‘lys’.

I Danmark er traditionen med dens lys og sang blevet en del af adventstiden, og hvert år går børn Luciaoptog i skoler, børnehaver, kirker, på plejehjem og mange andre steder.

Historien om Lucia

Historien fortæller, at Lucia var en ung kristen kvinde, der levede i 300-tallet i byen Syrakus på Sicilien. I stedet for at tro på den romerske religion var Lucia kristen, og det var ikke helt ufarligt dengang.

Romerne så nemlig de kristne som fjender af Romerriget, og det var derfor forbudt at være kristen.

Lucia trodsede faren og sneg sig ud i natten for dele mad ud til de fattige. På hovedet bar hun en krans med lys, så hun kunne se og havde hænderne fri til at hjælp.

Da Lucia nægtede at gifte sig med den mand, som hendes familie efter datidens skik havde lovet hende væk til, hævnede han sig ved at angive den kristne Lucia til myndighederne. Hun blev arresteret under kejser Diocletians forfølgelse af kristne og senere henrettet.

 

Skytshelgen for blinde

Lucia betyder ‘lys’ og forbindes med lys og glæde.

En overlevering fortæller, at Lucia rev sine øjne ud for ikke at friste friere; en anden, at de blev stukket ud af hendes bøddel. Derfor opfattes Lucia også som særlig helgen for blinde og mennesker ramt af øjensygdomme.

Du kan derfor ofte se billeder af Lucia, hvor hun holder en lille skål med to øjne liggende i.

En uhyggelig nat i Norden

I Norden var Lucianatten (Lussenatten) efter den gamle kalender årets længste. Man mente derfor, at den var fyldt med troldtøj og onde ånder. På Lucianatten skulle man derfor helst ikke gå udenfor, og alt udearbejde skulle gerne være afsluttet.

Fra Sverige til Danmark

Efter reformationen i 1536 holdt danskerne op med at fejre Lucia som helgendag, men i Sverige holdt man fortsat fast i traditionen.

Siden 1920 har de gået luciaoptog i Sverige, og skikken bredte sig igen til Danmark efter besættelsestiden.

Lucia er med lyset og den hvide dragt et billede på enhver døbt, der bærer kristendommens lys igennem verdens mørke.

Historien om Lucia

Historien bag Luciatraditionen fortæller, at Lucia var en ung kristen kvinde, der levede i 300-tallet i byen Syrakus på Sicilien.

I stedet for at tro på den romerske religion var Lucia kristen, og det var ikke helt ufarligt dengang.

Romerne så nemlig kristendommen som en fjende af Romerriget, og det var derfor forbudt at være kristen. Blev man som kristen angivet til myndighederne, risikerede man at blive tortureret og henrettet.

Det skyldtes blandt andet, at de kristne indbyggere nægtede at ofre til kejseren, som man ellers skulle gøre med jævne mellemrum dengang.

De kristne ville gerne bede for kejseren og for Romerriget, men at ofre til ham som en gud – dét ville de ikke. De accepterede kun én gud.

Hjalp fattige og syge

Derfor søgte mange kristne tilflugt i byernes katakomber (underjordiske gravanlæg), hvor de i skjul kunne leve som kristne.

Lucia ville hjælpe sine medmennesker og sneg sig derfor ud i natten for at dele mad ud til de fattige. For at kunne se i nattens mørke, og for samtidig at have sine hænder fri til at hjælpe, bar hun en krans med lys i på hovedet.

Da Lucias mor senere på mirakuløs vis blev rask efter at have været dødeligt syg, lovede Lucia at vie sit liv til Kristus. Lucia afviste derfor at gifte sig med den mand, som hendes familie efter datidens skik havde lovet hende væk til.

Straffet for sin tro

Det faldt ikke i god jord hos den romerske bejler, som hævnede sig ved at angive den kristne Lucia til myndighederne.

Hun blev arresteret under Diocletians forfølgelse og udrensning af kristne, men hver gang Lucia skulle straffes for sin kristne tro, blev hun ved guddommelig indgriben beskyttet.

Kejseren sendte eksempelvis Lucia til et bordel som straf, men da en oksekærre skulle køre hende til bordellet, kunne okserne ikke flytte sig ud af stedet.

Kåret til helgen

Bagefter forsøgte kejseren at brænde Lucia på bålet, men her ville ilden ikke fænge. En anden legende fortæller, at heller ikke olie ville brænde Lucia.
Til sidst henretter bødlen hende ved at stikke hende med sit sværd. Hun dør den 13. december år 304, som bliver datoen for fejringen af hende.

Hun blev straks set som martyr og kåret til helgen af den katolske kirke.

 

 

FAKTA: Martyr i kristendommen

Lucia blev straks efter sin død set som kristen martyr.
Men hvad vil det sige at være martyr?

  • Martyr kommer af det græske martýs og betyder vidne.
  • Ordet bruges i Bibelen om kristne, der fortæller åbent om deres tro.
  • I den ældste kirke kom martyrnavnet til at betegne kristne, som blev forfulgt og mistede livet på grund af deres tro.
  • Den moderne brug af martyrbegrebet om religiøse, der tager andre med sig i døden, er helt ukendt i kristen sammenhæng.
  • En kristen martyr vidner om den kristne tro ved ikke at gengælde vold, men i stedet følge Jesus´ opfordring til at elske sine fjender og bede for sine forfølgere.

Kilde: Folkekirken.dk

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Bilhuset Biersted A/S