Bosætning Jammerbugt
Springeren
Staudemarken
Vejgaard sten og krystaller

KANONFEST I BLOKHUS

Fredag den 19 juli er det nøjagtig 10 år siden Blokhus Kanonlaug for første gang skød solen ned i havet ved Blokhus strand.

Lokale ildsjæle med ihærdige Harald Klitgaard i spidsen havde opsporet den mere end 200 år gamle Blokhuskanon i Klitmøller, hvor den såmænd i over 40 år havde stået og skuet ud over Vesterhavet. Den var i en forfærdelig stand, efter at have stået ude i over 200 år. Men med Hvetbo fondens hjælp blev den totalrenoveret, prøveskudt og gjort klar til skydning.

Men hvem skulle affyre kanonen?. Med velvillig hjælp fra det veletablerede Aalborg Kanonlaug fik man dog hurtigt samlet en gruppe lokale hæderlige og velagtede borgere, som blev uddannede som kanonerer, og den 19 juli 2009 kl. 21.00 drønede det første skud ud over havet til stor applaus fra de mange tilskuere.

En tradition var skabt, og gennem 10 år har kanonlauget hver aften sommeren igennem skudt solen ned over Vesterhavet på Blokhus strand.

 

Blokhuskanonen menes at stamme fra den engelske fregat “Crescent”, som på vej med proviant og udstyr til den engelske flåde, der belejrede København, strandede ud for Maarup kirke ved Lønstrup den 6 december 1808 i en kraftig vinterstorm.

I et forsøg på at redde sit skib smed kaptajn John Temple alt løsøre, herunder de 36 kanoner overbord, men forgæves- fregatten totalforliste, og mere end 220 personer herunder kvinder og børn omkom.

Nogle kanoner blev samlet op af en fisker, og den ene blev solgt til Blokhus. På det tidspunkt blomstrede skudehandelen mellem Blokhus og Norge, og kanonen blev anvendt til at salutere, når de tungtlaste skuder sejlede mod Norge med korn og smågrise, mens de vendte hjem med jern og tømmer. Ved hjemkomsten var det ofte svært for kaptajnen at lokalisere Blokhus på den ensartede strandkyst, så en kanonsalut ledte ham sikkert i land. Da skudehanden i slutningen af 1800-tallet ophørte, blev Blokhuskanonen opstillet ved Strandingskroen, hvor den i mange år skød nytåret ind hver nytårsaften.

 

 

10 år er gået, og det skal fejres!

 

Til at festligholde dagen er der inviteret gæstende kanonlaug, som vil medbringe deres egne kanoner og om aftenen affyre dem sammen med Blokhus Kanonlaugs 2 kanoner.

I skrivende stund forventes der op mod 10 kanoner, og nogle vil skyde flere gange. Så det kan ikke undgå at blive en kanonaften på Blokhus strand.

Til formålet vil der blive afspærret et skydeområde helt nede ved havet hvor Blokhus bæk løber ud i havet. Allerede fra kl. 15.00 vil alle de flotte kanoner i forskellige farver være opstillet på skydeplatformene til besigtigelse .

Kanonererne i deres spændende uniformer vil naturligvis være til stede og svare på spørgsmål om kanoner, afskydninger mm., så kig endelig forbi.

Da der forventes mange interesserede børn vil Fiskernes Hus arrangere det velkendte anderæs ned ad Blokhusbækken med mållinie ved kanonerne. Tilmelding i Fiskernes Hus fra. kl.15.00 og start på ræset kl. 16.00.

 

Men allerede kl. 9.30 om morgenen inviterer Blokhus Kanonlaug på gratis kaffe og rundstykker til de første 300 gæster på torvet i Blokhus.

 

En tradition gentages!

Kl 20.00 vil de deltagende kanonlaug i deres flotte uniformer marchere gennem byen og

 

ned til stranden under musikledsagelse af den kendte Brovst Pigegarde, nøjagtigt som for 10 år siden da kanonlauget startede.

 

Efter festtale af vor lokale byrådsmedlem, Christian Hem, vil affyringerne af de mange kanoner gå i gang under ledelse af oldermand Nils Bell.

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 19 juli- det bliver en kanonoplevelse!

Bilhuset Biersted A/S