Nordjysk ride- og Islænderudstyr
JobConnection
Datamarked artikel banner
Garant Brønderslev

To af landets fem certificerede verdensmålsskoler ligger nu i Aalborg Kommune

I dag fejrer Klarup Skole og Gug Skole, at de er kommet med i en eksklusiv klub af uddannelsesinstitutioner, som arbejder målrettet med FN’s 17 verdensmål som en del af deres undervisning.

På Klarup Skole bliver dagen markeret fuldstændig i tråd med certifikatet, for her skal alle børn med udgangspunkt i verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) lave kunstværker af skrald. Alle kunstværkerne bliver til en udstilling med det oplagte navn SKRALD.

 

Klarup Skole er også grøn skole, så verdensmålene er på mange måder en forlængelse af det skole- og undervisningssyn, eleverne kendte i forvejen. Derfor lå de 17 verdensmål til højrebenet, da skolen fik ideen til at gå ind i projektet.

 

“Jeg bliver simpelthen så stolt, når jeg ser en flok børn og voksne, der tager ansvar for vores fælles fremtid og arbejder intensivt på at gøre både deres egen skole og verden omkring os til et bedre sted at være, ved at tage udgangspunkt i de 17 verdensmål,” lyder det fra Skolerådmand Tina French Nielsen i en videohilsen til eleverne.

 

For fejringerne bliver naturligvis på mere afdæmpet måde, end man vanligvis ville gøre, og eleverne bliver ikke samlet på skolen, men fejrer sammen hver klasse for sig med kunst og andre aktiviteter. Men verdenssituationen lægger på ingen måde en dæmper på begejstringen for at få certifikatet.

 

“Selvom eleverne ikke samles, er de alle fuldt ud bevidste om, at det er en ganske særlig dag. Men det er også noget, vi har arbejdet på rigtig længe, og noget, som gennem de sidste par år er begyndt at betyde meget for vores dagligdag og skolegang. Så man kan tydeligt mærke på eleverne, at de er stolte og glade for at se, at deres indsats nu har kastet anerkendelse af sig,” siger skoleleder på Gug Skole Rikke Høg Zimmer.

 

2 års arbejde
 

Skolerne har arbejdet i omkring to år på at få certifikatet i hus, og krumtappen i arbejdet er en handleplan, som løbende skal holdes opdateret. Her skal der stå, hvad skolen vil arbejde med, og hvordan elever og medarbejdere er ansvarlige og bliver inddraget i arbejdet.
Desuden skal skolerne blandt andet have gennemført et bæredygtighedstiltag i forhold til drift eller værdisæt, alle skolens elever skal have hørt om verdensmålene, og der skal være gennemført undervisning for en del af skolens elever. Gennem hele forløbet, er skolerne i kontakt med 2030 Skoler, som hjælper og vejleder.
Fingeraftryk fra Aalborg til hele landet

En af de spændende opgaver, som nogle elever fra Gug Skole og medarbejdere fra Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune har haft fingrene i undervejs i certificeringen, er at hjælpe med at udarbejde Børnenes Verdensmålskatalog.
Kataloget vil blive brugt i hele landet på skoler, som enten vil certificeres eller bare vil benytte materialet i undervisningen, og er en børne- og familievenlig udgave af, hvad de 17 verdensmål går ud på, og hvordan man selv kan tænke dem ind i sin hverdag.
Kataloget kan ses her.

 

Fakta

2030 SKOLER er et netværk af danske uddannelsesinstitutioner, som har forpligtet sig til at arbejde strategisk og ambitiøst på at lade FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele skolen.
Dermed bidrager skolerne til, at eleverne bliver bedst muligt klædt på til en bæredygtig fremtid.

Verdensmålscertificeringen er udviklet i samarbejde med blandt andre:
UNDP, FN-Byen, Verdens Bedste Nyheder, Friluftsrådet, Concito, Ungdomsbyen, Mellemfolkeligt Samvirke, RCE Denmark og Oxfam IBIS.

Mere info om 2030 Skoler på 2030skoler.dk

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Tømrermester Thomas Aaby