Hotel Phønix
Jutlander Bank
Bøgsted A/S

ERHVERVSPOTENTIALE I INTERNATIONALE STUDERENDE

I Aalborg er der omkring 3.300 internationale studerende, der rummer et stort potentiale for global udvikling, hvis deres kompetencer bliver koblet sammen med nordjyske virksomheder. Det sætter Erhverv Norddanmark fokus på 14. februar 2020, hvor blandt andre erhvervsminister Simon Kollerup, Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen og Lasse Frimand Jensen fra International House North Denmark giver deres syn på erhvervspotentialet i internationale studerende.

Fredag den 14. februar 2020
Kl. 09:00- 14:00

Medborgerhusets foredragssal
Rendsburggade 2
9000 Aalborg

Denne konference er både gratis for medlemmer og ikke-medlemmer af Erhverv Norddanmark.

Konference d. 14 februar 2020 kl. 9:00 til 13:00 i Medborgerhuset Aalborgs foredragssal.

Vi har omkring 3.300 internationale studerende, og der ligger et stort potentiale
i at få koblet dem op til disse studerende op til nordjyske arbejdsmarked, og herigennem udnytte den globale udvikling gennem anvendelse af deres kompetencer. Det vil vi gerne sætte fokus på, samt fortælle om mulighederne for at finde den rette internationale kandidat til din virksomhed. Der vil være oplæg fra virksomheder, internationale dimittender, som har fundet et job, politikere og uddannelsesinstitutioner.

Program (med mulighed for ændring):
Kl. 09:00:  Velkomst v/projektleder, Lasse Frimand Jensen, International House North Denmark

Kl. 09:05:  Danmarks behov for kvalificeret arbejdskraft v/ Erhvervsminister, Simon Kollerup

Kl. 09:15:   Aalborgs globale erhvervspotentiale
v/ borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup- Larsen
Kl. 09:25:  Fra studiejobs til fuldtidsansættelse for internationale studerende v/HR Direktør Rikke Alkert

Kl. 09:45:  Kaffepause

Kl. 10:00:  Internationale studerende til gavn for Danmark

  • 7 anbefalinger v/ Direktør for Erhverv Norddanmark, Kurt Bennetsen på vegne af Dansk Erhverv

Kl. 10:20:  Nordjyske program for internationale studerende

  • Fastholdelse Koordinator hos UCN, Tue Mikkelsen
  • Career Consultant hos AAU Career, Lotte Burholt

Kl. 11:00 Spørgsmål og kommentarer fra salen til indlægsholderne

Kl. 11:30:  Sandwich

Kl. 12:00:  Dialog/Netværk.

Kl. 13:00:  Tak for i dag

Se mere og tilmelding på Erhverv Norddanmark

 

Om Erhverv Norddanmark

Erhverv Norddanmark er Aalborgregionens største erhvervsorganisation. Organisationen, der er grundlagt i 1431, er også landets største og ældste sammenslutning af sin art.

Erhverv Norddanmark samler 600+ virksomheder og enkeltpersoner inden for handel, industri, service og liberale erhverv i bestræbelserne på aktivt at medvirke til, at Aalborgregionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i.

Erhverv Norddanmark skaber dynamiske netværk. Og har en række mærkesager, som vi kæmper for. Det har vi altid haft – og gjort. For et halvt årtusinde siden handlede det om de ting, der optog købmændene, mens det nu er emner med bred interesse for erhvervslivet og den region, som det er en del af.

Overordnet er det vores mærkesag at være det led, der skaber og udvikler samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og det offentlige. På det konkrete plan er vores fokus på disse områder:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Samarbejde med det offentlige
  • Infrastruktur

MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Kilde: Erhverv Norddanmark

DN Isolering
WashnGo
AKKC Mama Mia
Vivabolig