Mia Tang kampagne
OITS – Printer Jørn
Møllers Maler
Restaurant Jørn

Ladies Mud Race – Dark Edition

Skal du med til løb på torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00-21.00

Lerumbakken 11, 9400 Aalborg, Danmark

Løbet foregår i Kridtgraven både på stier og off track i buldrende mørke – nogen steder vil blafrende fakler vise vej, og hele vejen vil de små kegler fra pandelamperne vise vej – måske knæklys her og der. Ruten er ca. 5 km lang.

På ruten vil deltagerne blive mødt af forskellige forhindringer, som gør det sværere at nå i mål! Med
pandelamper og knæklys skal der tilbagelægges ca. 5 km i bælgmørke. Den smalle rute omkring Kridtgraven
bliver synlig når forskelligt lys viser vejen. Lys, ild og farver vil fylde Kridtgraven, blandet med småhvin og
gisp. Der vil være naturlige og byggede forhindringer der skal forceres på ruten. Der vil være oplevelser og
stemning med LYS, ILD og FARVER.
Når strabadserne er overstået er der varmt bad og suppe til alle’

Kilde: Ladies Mud Race Aalborg

 

Mia Tang kampagne
OITS – Printer Jørn
Entreprenør Jimmy Pedersen
Restaurant Jørn