Gerda på 74 år kommer hæsblæsende ind til sin læge – 3 minutter for sent. Nu sidder hun og kæmper et par minutter med at få pusten igen. Gerda og lægen får en snak om hendes rygerlunger også kaldet KOL. Lægen undersøger Gerda og laver en recept på medicin. Lægen ved også, at Aalborg Kommune har et tilbud, hvor man kan møde andre med KOL og lære at leve bedst muligt med sygdommen. Men hvor er det nu, det er? Tiden hos lægen er allerede overskredet, den næste patient venter. Lægen opgiver at søge efter det kommunale tilbud og må give Gerda en ny tid ugen efter.

– Ovenstående fiktive situation har jeg selv siddet i flere gange, siger praktiserende læge, Pernille Smalbro Hylleberg, der er en af initiativtagerne til den nye hjemmeside og fortsætter:
– Aalborg Kommune er en stor kommune og jeg har altid vidst, at der er mange gode og relevante tilbud til mine patienter, men jeg har bare ikke altid vidst, hvor og hvordan jeg skulle finde dem.

Mere folkesundhed og kvalitet til borgerne
Med den nye hjemmeside skulle det gerne blive lettere for praktiserende læger i Aalborg Kommune at finde et kommunalt sundhedstilbud til patienten. Igennem det sidste år har en projektgruppe sammensat af praksiskonsulenter og sundhedsfaglige medarbejdere samt kommunikationsfolk fra Aalborg Kommune arbejdet med at samle kommunens næsten 100 sundhedstilbud på én hjemmeside. Hjemmesiden Sundhedstilbud.aalborg.dker tilgængelig for alle, men målrettet til de praktiserende læger til brug i deres daglige arbejde.

– Med den nye hjemmeside, får jeg et hurtigt og præcist arbejdsredskab, så jeg nemt kan finde relevante tilbud, formidle kontakt til kommunen og give patienterne information med fra konsultationen. Helt konkret har jeg allerede opdaget flere gode sundhedstilbud, jeg ikke vidste eksisterede, og som jeg har patienter, der vil have gavn af, siger Pernille Smalbro Hylleberg.

 

Det fælles mål for både kommunen og lægerne er klart:

– Målet er at øge kvaliteten af henvisninger, så borgerne bliver henvist til de helt rette tilbud. Overordnet håber vi at udnytte vores fælles potentiale bedre og dermed øge sundheden for borgerne i Aalborg Kommune. Og så har processen med hjemmesiden vist, hvor vigtigt det er at lægerne og kommunen sætter sig sammen og kommunikerer med hinanden – det resulterer i at borgerne får bedre hjælp, siger Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

 

Udfordringerne findes også andre steder
15 af omkring 130 praktiserende læger i Aalborg Kommune har været inddraget til interviews og brugertests i udviklingen af den nye hjemmeside. En af dem er Helle Skou, der udover at arbejde i lægepraksis i Nibe også er formand for de praktiserende lægers organisation i Aalborg Kommune. Hun ser større perspektiver for den nye løsning:

– Jeg ved fra mine kolleger i andre kommuner, at der er efterspørgsel på sådan en type løsning her. Behovet for et overblik er stigende, fordi kommunerne de seneste år har fået større og større ansvar på sundhedsområdet og dermed også har mere sundhed på hylderne. Der har ikke generelt været tradition for at lægerne og kommunerne arbejder så tæt sammen, men Aalborg Kommune har de sidste par år arbejdet målrettet på et godt samarbejde på tværs mellem Almen Praksis og Kommune, så derfor er jeg glad for, at samarbejdet også i dette projekt her, har været så godt og konstruktivt. Det skal vi have mere af, siger Helle Skou, det er vigtigt, særligt i en tid, hvor vi mangler praktiserende læger.

Kilde: Aalborg.dk