Hotel Phønix
Jutlander Bank
Bøgsted A/S

Borgermøder om lægevagten

 

Region Nordjylland inviterer til borgermøder om lægevagten i Skagen, Brovst og Aars i løbet af marts. Formålet er at informere borgerne om den nye aftale samt at gå i dialog.

Vi ønsker at gå i dialog med borgerne

Den nye lægevagtsaftale for Region Nordjylland træder i kraft den 1. marts 2020. Med aftalen sikres alle nordjyske borgere en lægevagt i en tid, hvor det er svært at rekruttere praktiserende læger.

Med den nye aftale vil der fortsat være mulighed for at møde fysisk op til en konsultation i Aalborg, Hjørring, Thisted, Hobro og Frederikshavn, ligesom der vil være mulighed for sygebesøg fra en kørende vagtlæge i alle egne af regionen.

Aftalen indebærer imidlertid også, at konsultationsstederne i Skagen, Brovst og Farsø lukker pr. 1. marts 2020, og at lægevagten i Brønderslev ikke genåbnes.

Formanden for regionens Akut- og Praksisudvalg, Mogens Ove Madsen (S) anerkender, at det for nogle af borgerne i regionen vil betyde længere køretid til en lægevagtskonsultation. Udvalget vil derfor gerne invitere til borgermøder i de tre byer i løbet af marts med henblik på en dialog om behov og muligheder for kompenserende tiltag.

Fra Region Nordjylland vil der være repræsentation fra regionsrådet ligesom Praktiserende Lægers Organisation (PLO) vil blive inviteret til at deltage i panelet.

– Vi ønsker at gå i dialog med borgerne og vil præsentere dem for aftalen og for de kompenserende tiltag, som vi i øjeblikket er ved at se nærmere på sammen med de berørte kommuner og PLO, siger Mogens Ove Madsen (S).

Han understreger, at formålet med borgermøderne også er at få input fra borgerne til det videre arbejde med kompenserende tiltag. Et af de kompenserende tiltag, der allerede indgår i den nye lægevagtsaftale, er muligheden for en videokonsultation med lægevagten.

– Det er for os politikere vigtigt at høre borgernes forslag i de berørte områder, hvor der har været udtalt kritik af aftalen, og derfor inviterer vi til disse borgermøder, siger Mogens Ove Madsen.

Kilde: Region Nordjylland

DN Isolering
WashnGo
AKKC Mama Mia
Vivabolig