Springeren
Staudemarken

Maja Torp bliver både set og hørt. Hun rager op, hun har udstråling – og hun bliver også hørt, når hun som afdelingsleder og byrådspolitiker og mor tager ordet.

For der er engagement, dybde og kompetence bag, når den 45-årige mor til teenagere sætter sig noget for – og beslutter sig for at kæmpe en sag. Hun lytter og sætter sig ind i sagerne – og så siger hun sin mening. På en måde, så det gør indtryk, og Maja Torp ofte får sin vilje.

Hendes far drev revisionsvirksomhed med filialer i Pandrup og Aabybro. Og han så gerne datteren overtog forretningen, når han selv skulle drosle ned på arbejdslivet.

Maja Torp tog dag også første skridt på en erhvervskarriere, da hun valgte at tage ungdomsuddannelsen Aalborg Handelsskole i stedet for gymnasiet.

Men allerede før hun i 1993 var færdig med handelsgymnasiet, var hun fast besluttet på, at hendes store samfundsinteresse skulle føre hende i retning mod den politiske verden og studier i politik og administration på Aalborg Universitet.

De første job kom på Aalborg Universitet, på Nordjyllands statsamt, Aalborg Universitetshospital og i forskellige nordjyske kommuner. Samtidig med at hun blev gift – og hurtigt fik tre børn. 

VEJEN MOD POLITIK STARTEDE I VU – SOM LØKKE

Hun meldte sig ind i Venstres Ungdom, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen og finansminister Kristian Jensen havde været formænd, før de blev valgt til Folketinget.

Og nu er netop Folketinget blevet det næste store mål for Maja Torp.

-Jeg har sagt ja til at stille op til Folketinget for Venstre. Så jeg står foran min første store folketingsvalgkamp. Og den foregår i hele Nordjylland – for Nordjylland er en storkreds. Og det betyder også, at jeg kommer rundt i hele Nordjylland. Møder nordjyder – som er meget forskellige og har meget forskellige ønsker og behov, som jeg selvfølgelig lytter til, fortæller Maja Torp.

ARBEJDSMÆSSIG ERFARING FRA HELE NORDJYLLAND

-Jeg har arbejdet flere steder i den offentlige sektor – med bred kontakt til hele Nordjylland. Blandt andet på Aalborg Universitetshospital og i Ledelsessekretariatet på Aalborg Universitet, hvor vi jo har tæt kontakt til virksomheder, kommuner og erhvervsfremmesystemet – og til ministerierne og centraladministrationen i København. De erfaringer trækker jeg jo på, når jeg danner mig en mening og beslutter mig for at kæmpe for en sag, et menneske eller en forening, som har behov for, at jeg lytter og gør mit til at hjælpe dem.

-Jeg fører valgkamp på, at jeg vil gøre en forskel for Nordjylland. Ikke så meget på mig selv – men på, hvad jeg kan udrette for Nordjylland, fordi jeg er et voksent menneske, som både kender nordjyderne og nordjydernes udfordringer.  

KENDER NORDJYDERNE – OG VED HENDES ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL

-Jeg er selv mor til tre teenagere. Jeg er leder i Aalborg Kommunes Rusmiddelafsnit. Som byrådsmedlem i Aalborg Kommune sidder jeg også i Skoleudvalget, i Ældre- og Handicapudvalget og i Ligestillingsudvalget. Så jeg kender rigtig meget til at man har travlt, og at man skal være mange steder, for at få hverdagen til at hænge sammen i en familie.

-Jeg køber ind som alle andre. Jeg har hentet og bragt børn som alle andre. Og jeg skal også være der for mine børn, når de har nogle udfordringer i deres liv. Så min pointe er, at jeg ved rigtig meget om, hvordan nordjyderne lever – og hvad det er vigtigt i en travl hverdag.

-Og for mig er det noget af det vigtigste brændstof for mig som ny folketingskandidat, at jeg kan bruge mine erfaringer om, hvad der er vigtigt for Nordjylland og for de nordjyske virksomheder og de nordjyske familier til at gøre verden bedre. Det driver mig hver eneste morgen, at jeg ved, at det gør en forskel, at jeg ikke bare står op og passer mit arbejde, men at jeg også engagerer mig og kæmper for nogle politiske forandringer, som betyder meget for andre mennesker, siger Maja Torp.

 

BLÅ BOG

MAJA TORP,

45 år,

NY FOLKETINGSKANDIDAT FOR Venstre i hele Nordjylland

Opvokset i Pandrup som datter af revisorpar med forretninger i Aabybro og Pandrup.

Mor til tre teenagere.

Ungdomsuddannelse fra Aalborg Handelsskole.

Kandidat i politik og administration fra AAU.

Forskellige job på Aalborg Universitet, Nordjyllands Statsamt, Aalborg Universitetshospital og forskellige kommuner i Nordjylland.

Aktuelt afdelingsleder i Aalborg Kommunes Rusmiddelafsnit.

Fra 2016 folketingskandidat for Venstre.

Fra 2017 medlem af Aalborg Byråd, hvor hun sidder i Skole-, Ældre- og Handicap- og Ligestillingsudvalgene.

Bilhuset Biersted A/S