Bosætning Jammerbugt
JobConnection
Faarup skovhus
Printereksperten

Mere end hvert sjette barn oplever skældud i børnehaven: ”Man bliver ked af det og bange”

Børn, der mange gange har oplevet skældud i børnehaven, er ikke lige så glade for at gå der sammenlignet med andre børn. Det viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår, som påviser sammenhæng mellem skældud og børnenes oplevelser af, om de voksne kan lide dem, og om de må være med i andre børns leg.

Mere end hvert sjette barn har mange gange oplevet, at en voksen i børnehaven har råbt vredt ad dem, og mere end hvert fjerde barn har mange gange set et andet barn i børnehaven få skældud.

De voksnes skældud kan gøre børnene bange og kede af det, viser rapporten Børns oplevelser af skæld ud i børnehaven, som Børns Vilkår offentliggør den 25. november. Undersøgelsen i rapporten er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 624 børn på fem til seks år fra 58 børnehaver samt 26 kvalitative gruppeinterviews med i alt 58 børn fordelt på 8 institutioner.

Ser man på den gruppe børn, der svarer, at de har prøvet at få skældud mange gange, er 75 procent glade for at gå i børnehave. Dette gælder til sammenligning 87 procent af de børn, der slet ikke eller blot én gang har oplevet skældud.

Børnene beskriver gennemgående skældud i negative vendinger. For eksempel fortæller Anker, at han bliver skræmt af at få skældud: ”Fordi så bliver man helt bange og får skældud og bliver råbet af (…) Man tør ikke få en krammer, nogle gange, når de er rigtig sure.”

”Vi ved, at børnehaverne rundt om i landet gør en stor indsats for at imødekomme alle børns behov. Men som vores undersøgelse viser, er der stadig for mange børn, der oplever skældud, hvilket gør dem utrygge og går ud over deres trivsel i børnehaven. Skældud lærer kun børn, at deres handlinger er forkerte, ikke hvordan de kan finde alternative handlemuligheder næste gang,” siger psykolog i Børns Vilkår, Malene Angelo.

Børn, der oplever skældud, bliver oftere udelukket fra leg
Skældud ser også ud til at hænge sammen med børnenes indbyrdes relationer. Børn, der mange gange har fået skældud af en voksen, oplever i højere grad, at de ikke må være med i en leg i børnehaven. Det gælder for 48 procent af børn, der har fået skældud mange gange, mens det kun gælder for 27 procent af børn, der slet ikke har fået skældud eller har fået det én gang.

Undersøgelsen viser samtidig en sammenhæng mellem at have fået skæld ud – eller se andre få det – og være bange for de voksne. Nogle af de interviewede børn fortæller, at de helst ikke vil være sammen med voksne, der er sure eller skælder ud.

”Det er et fælles pædagogisk ansvar at forebygge og minimere skældud, og det er altid de voksnes ansvar at genoptage kontakten og reparere på relationen, hvis en voksen er kommet til at skælde ud på et barn eller en børnegruppe. Gode normeringer, uddannet personale, små børnegrupper og stabile voksne i børnehaven er alle elementer, der kan bidrage til, at personalet kan styrke børnenes tryghed og fællesskaber og minimere skæld ud,” siger psykolog i Børns Vilkår, Malene Angelo.

Frygt for skæld ud afholder børn fra at hente en voksen
Børnene i undersøgelsen fortæller også, at frygt for skældud kan afholde dem fra at søge hjælp hos en voksen, når de står i en konflikt med andre børn. 70 procent af de børn, der slet ikke eller én gang har fået skældud, hentede en voksen, sidste gang de var uvenner med nogen. Blandt børn, der mange gange har fået skældud, hentede 63 procent af børnene en voksen, da de var uvenner med nogen sidst.

Ligeledes ses en sammenhæng mellem, om børn har oplevet at få skældud mange gange i børnehaven, og om de føler, at der er nogen blandt de voksne i børnehaven, der kan lide dem. 11 procent af de børn, der mange gange har oplevet at få skældud, føler, at ingen af de voksne i børnehaven kan lide dem. Det gælder 7 procent af de børn, der ikke eller kun én gang har oplevet at få skældud.

Rapporten “Børns oplevelser af skæld ud i børnehaven” er tredje udgivelse i Børns Vilkårs program Tryghed for alle småbørn, som kører fra 2019 til 2023 og er finansieret af Stryhns Familieselskab.

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Tømrermester Thomas Aaby