Hotel Phønix
Jutlander Bank
Faarup skovhus
Garant Brønderslev

Madlavning og borddækning er også rehabilitering på Rehabiliteringscenter Aalborg.
Foto: Lars Horn


Ny forskning bekræfter, at intensiv træning giver bedre livskvalitet og mindre behov for hjælp fra kommunen

Et ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg i Mou gør mennesker mere selvhjulpne og øger deres livskvalitet varigt. Det viser ny klinisk forskning i centrets metoder

Rehabiliteringscenter Aalborg Foto: © Lars Horn / Baghuset

Et hold forskere på Aalborg Universitetshospital har gennem tre et halvt år fulgt 532 kursister på Aalborg Kommunes rehabiliteringscenter i Mou i et klinisk studie i centrets metoder.

 

Studiet dokumenterer, at et tre ugers ophold forøger den ældres fysiske funktionsniveau og livskvalitet markant, samtidig med at det nedsætter behovet for hjemmehjælp efter endt ophold. Og så er effekterne tilmed varige målt over tid.

 

– Det er bemærkelsesværdige resultater, som i den grad understreger, at det er muligt at skabe langvarige forbedringer i ældre menneskers fysiske funktionsniveau, siger professor i geriatri Stig Andersen fra Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital.

Rehabiliteringscenter Aalborg Foto: © Lars Horn / Baghuset.

Det er ham, der har stået i spidsen for forskerholdet bag studiet, som er publiceret internationalt i det anerkendte medicinske tidsskrift European Geriatric Medicine.

Han understreger, at hverken kommune eller den enkelte ældre kommer let til resultaterne, men at det stiller store krav til begge parter. Og særligt til de træningsmål, som kommunen og den ældre opstiller sammen.

 

– Det kræver virkelig noget af både den kommunale rehabilitering og det enkelte menneske, fordi det i langt de fleste tilfælde er nødvendigt at sætte flere indsatser i gang samtidig. Det betyder, at kommunens sundhedspersoner skal være rigtig dygtige til at samarbejde på tværs af faggrænser for at nå i mål. Derfor er det også ekstra vigtigt, at der bliver opstillet et klart træningsmål for den ældre, som parterne sammen kan arbejde henimod, siger Stig Andersen.

 

Han fremhæver, at den tværfaglige og intensive træning netop er mulig på et sted som rehabiliteringscenter Aalborg i Mou, hvor de ældre er på døgnophold og træner i hverdagens små og store gøremål.

 

Rehabiliteringscenter Aalborg

På Rehabiliteringscenter Aalborg i Mou finder man ingen borgere – kun kursister. Ældre- og Handicapforvaltningens rehabiliteringscenter drives efter en særlig højskoletankegang, hvor borgerne betragtes som eksperter i eget liv, som blot har behov for træning eller et kursus i nogle dagligdags gøremål for bedre at kunne klare sig selv efter for eksempel en længere indlæggelse på et hospital. Målet er øget livskvalitet og at blive mere selvhjulpen i hverdagen.

Derfor har rehabiliteringscentret helt fra start systematisk målt kursisternes fysiske funktionsniveau og selvoplevede livskvalitet. Det har resulteret i det omfattende datamateriale, som forskerne har anvendt i deres forskning i rehabiliteringscentrets metoder.

 

Resultaterne taler for sig selv

Forskningen i Rehabiliteringscentrets resultater viser, at kursisterne i gennemsnit opnår en forbedring i deres fysiske funktionsniveau på 50 % i gangtest og rejse-sætte-sig-test og 23 % i balance. Det er de tre testparametre, som ofte anvendes til at måle ældre menneskers fysiske funktionsniveau både her og nu, men også over tid.

 

Samtidig stiger de ældres selvoplevede livskvalitet med i gennemsnit 50 %, mens de er på rehabiliteringscentret. Og det er en varig stigning, som kun er aftaget ganske svagt seks måneder efter endt ophold.

– Vi ved, at det, de allerfleste ældre ønsker sig allermest, er at kunne klare sig selv i hverdagen med mindst mulig hjælp fra kommunen, siger rådmand Jørgen Hein og fortsætter:

 

– Det ser vi jo tydeligt i den markante og varige fremgang i livskvalitet, som vores kursister på Rehabiliteringscenter Aalborg oplever. Den sætter to tykke streger under, at vores store satsning på træning før pleje har båret frugt. Til glæde for både de ældre, som får bedre livskvalitet og bliver mere uafhængige af vores hjælp, men også for kommunen, fordi de ældre får et mindre behov for hjemmepleje, siger Jørgen Hein.

 

Efter et ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg er den ældres behov for hjemmehjælp reduceret med i gennemsnit 71 % fra 9,8 til 2,8 timer om ugen. Efter seks måneder er behovet faldet med 2 % mere til kun 2,6 timer ugentligt.

 

Rehabiliteringscenter Aalborg Foto: © Lars Horn / Baghuset.

Fakta om forskningsprojektet

Over en periode på 3 ½ år har 532 kursister deltaget i forskningsprojektet, heraf 63 % kvinder. Gennemsnitsalderen var 79 år med en spredning på 55-92 år, mens opholdets længe varede 21 dage i gennemsnit med en spredning på 8-55 dage.

 

De fysiske tests består af en gangtest, som måler, hvor langt kursisten kan gå på 6 minutter, en rejse-sætte-sig-test, som måler, hvor mange gange kursisten kan rejse og sætte sig på 30 sekunder samt en tandemtest, som måler kursistens evne til at holde balancen i 3×10 sekunder.

 

Det fysiske funktionsniveau er også vurderet ud fra kursistens behov for hjemmehjælp, mens målingen af livskvalitet er gennemført efter den internationalt anerkendte metode EQ-5D. Mere information om EQ-5D

 

Alle test og målinger er gennemført ved indskrivning, udskrivelse og igen seks måneder efter udskrivelse for også at måle på langtidsvirkningen af et træningsophold.

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Bilhuset Biersted A/S