Hotel Phønix
Springeren
Staudemarken
Printereksperten

Fyensgade lukker mod Bornholmsgade for motoriseret trafik i forbindelse med den kommende Plusbus. Aalborg Kommune udnytter dog allerede nu de nye muligheder, og laver ekstra parkeringspladser og forskønner strækningen.

Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen udtaler:
– “Beboerne i Ø-kvarteret kan godt begynde at glæde sig til 40 ekstra parkeringspladser i Fyensgade. Der er pres på parkeringen i området, og de ekstra parkeringspladser vil derfor være til stor nytte og vil forhåbentligt medføre, at beboerne ikke skal bruge så lang tid på at søge efter parkering. De beboere, der ikke har en bil, kan samtidig glæde sig over, at der også plantes flere træer i gaden”, fortæller rådmanden.

Fyensgade har i dag en meget bred kørebane, da den engang var en 4 sporet vej, der betjente trafikken til Midtbyen fra øst. I dag har vejen en mindre trafikal betydning, og med lukning af vejen vil der ikke længere være gennemkørende trafik. De nye trafikforhold medfører, at kørebanen kan indsnævres og parkeringen i midten af vejen ændres, så der fremover bliver to rækker skråparkering. Desuden laves der parkeringsbånd i begge sider af vejen.

I første omgang lukker Fyensgade mod Bornholmsgade for motoriseret trafik, med midlertidige tiltag. Når Plusbussen kommer forbi Fyensgade, laves der en permanent vejlukning, og der bliver lavet et nyt grønt byrum i vejlukningen ud mod Bornholmsgade.

Tidsplan
Arbejderne går i gang i uge 3 og forventes at være færdig sidst i februar.

Trafikafvikling
Der vil i dagtimerne forekomme kørsel med arbejdskøretøjer. Vi vil forsøge at til-rettelægge arbejdet, så beboerne i området generes mindst muligt. I perioder med afstribnings-arbejde vil parkeringsmuligheder på Fyensgade være væsentligt reduceret.

Imens vi arbejder, vil der i perioder være støj, støv, og indsnævringer af vejbanen.

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Bilhuset Biersted A/S