Hotel Phønix
Jutlander Bank
AKKC
Bøgsted A/S

Natspærring og døgnarbejde på Strandvejen fra den 10. – 22. november 2019

I forbindelse med forberedelserne til den kommende Plusbus arbejder Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning i øjeblikket i kvarteret omkring Ved Stranden, og i den sammenhæng skal vi nu grave i Strandvejen ved Toldbodgade. I perioden arbejdes der døgnet rundt for at mindske generne for trafikken.

Gravearbejdet betyder, at vi spærrer Strandvejen for trafik i aften- og nattetimerne. Vi henviser trafikanter til følgende omkørselsmuligheder:

  • Østgående trafik henvises til omkørsel via Badehusvej og Borgergade.
  • Vestgående trafik henvises til omkørsel via Ved Stranden og Borgergade.

Strandvejen vil være åben for trafik i dagtimerne.

 

Projektleder i By- og Landskabsforvaltningen Leif Bach forklarer:
– “Vi har besluttet at arbejde døgnet rundt i så kort en periode som overhovedet muligt for at mindske generne for trafikanter, borgere og erhvervsdrivende. Vi forventer at indlede arbejdet den 10. november, og vi regner med at være færdige igen den 22. november. Vi spærrer Strandvejen for trafik mellem kl. 18.00 og 07.00. Vi arbejder dog ikke om natten fredag og lørdag”, forklarer  projektlederen og tilføjer, at trafikanter må påregne ekstra transporttid i dagtimerne.

 

Det planlagte gravearbejde i Strandvejen omfatter bl.a. etablering af en stor kloakledning, der i fremtiden skal føre regnvand fra en del af Aalborg midtby ud i Limfjorden. Vi etablerer desuden en ny gasledning under Strandvejen.

 

“At vi arbejder døgnet rundt, betyder ikke, at der konstant vil være fuld gang i gravemaskinerne, da flere af de opgaver, vi skal løse, kan tage lang tid. Det gælder for eksempel arkæologiske undersøgelser og grundvandssænkning”, slutter Leif Bach.

Læs mere på www.aalborgforsyning.dk/vedstranden.

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
WashnGo
Vivabolig
Tømrermester Thomas Aaby