Hotel Phønix
Springeren
Faarup skovhus
Garant Brønderslev

Fremskrivning: Markedet forventes at forsyne langt de fleste danskere med hurtigt bredbånd i de kommende år

Der er godt gang i bredbåndsudrulningen i Danmark, og udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år. I dag har ca. 94 pct. af alle boliger og virksomheder adgang til høje bredbåndshastigheder på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Energistyrelsen forventer, at andelen vil stige til 98-99 pct. i midten af 2020’erne. Det viser ny fremskrivning af den såkaldte restgruppe.

I den seneste tid har mange danskere arbejdet hjemmefra. Adgangen til en god bredbåndsforbindelse i hjemmet har derfor været en nødvendighed. Langt de fleste danskere har kunnet arbejde fra hjemmekontoret med ro i maven, da bredbåndsdækningen i Danmark fortsat bliver bedre. Og den udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Det viser Energistyrelsens fremskrivning af den gruppe af danske boliger og virksomheder, der ikke har og ikke forventes at få adgang til mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload (den såkaldte restgruppe).

Tæt på fuld dækning i midten af 2020’erne

Fremskrivningen viser, at andelen af boliger og virksomheder med hastigheder på mindst 100/30 Mbit/s vil stige fra ca. 94 pct. i dag til 98-99 pct. i midten af 2020’erne, hvilket mange steder i landet kan betragtes som fuld dækning. Det svarer til et fald i restgruppen på næsten 100.000 bolig- og virksomhedsadresser – fra ca. 124.000 i dag til ca. 26.000-31.000 i midt 2020’erne.

Den forventede udvikling i adgangen til hurtigt bredbånd på 100/30 Mbit/s glæder vicedirektør i Energistyrelsen, Janni Torp Kjærgaard.

Samfundssituationen under COVID-19 har vist, at danskernes adgang til stabilt og hurtigt internet er afgørende for, at landet kan fungere. Fremskrivningen af restgruppen viser, at vi i Danmark er på rette vej mod, at alle danskere får adgang til hurtigt bredbånd på mindst 100/30 Mbit/s. Og det skyldes jo primært, at vi i Danmark har en række særdeles ambitiøse selskaber, der investerer massivt i udrulningen af bredbånd. Det synes jeg, at vi skal glæde os over.

Regionale forskelle på bredbåndsudrulningen

Fremskrivningen viser, at restgruppen forventes at blive stort set elimineret i Region Nordjylland i de kommende år. Den resterende estimerede restgruppe er omtrent ligeligt fordelt mellem de øvrige regioner.

Region Antal adresser Andel af restgruppen
Region Nordjylland Ca. 100-500 >1 %
Region Midtjylland Ca. 5.900-6.500 Ca. 22 %
Region Syddanmark Ca. 7.000-8.000 Ca. 27 %
Region Sjælland Ca. 5.500-6.000 Ca. 20 %
Region Hovedstaden Ca. 7.500-10.000 Ca. 31 %
I alt Ca. 26.000-31.000 100 %

Tabel 1: Fremskrivning af restgruppen på regionalt niveau

Tallene indikerer, at markedsaktørernes udrulning af hurtigt bredbånd når stadig længere ud i landet. Der findes allerede i dag eksempler på udrulning af bredbånd til større landområder, som markedet ikke forventedes at nå ud til for nogle år siden.

Fremskrivningen er udtryk for selskabernes forventninger

Energistyrelsens fremskrivning af restgruppen er foretaget på baggrund af en omfattende dialog med en række bredbåndsselskaber, som geografisk dækker stort set hele landet. Estimaterne i fremskrivningen er primært baseret på de vurderinger, som selskaberne er kommet med i denne dialog.

Kilde: Energistyrelsen

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Bilhuset Biersted A/S