Hotel Phønix
Springeren
AKKC
Vejgaard sten og krystaller

Borgere på forsørgelsesydelse får nu pension

Modtager du uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden forsørgelsesydelse fra kommunen, får du fra og med i år automatisk en pensionsopsparing.

Obligatorisk pensionsordning

Pensionsbidraget indbetaler staten til ATP, og det betyder, at pensionen kommer oven i det beløb, du får i offentlig ydelse.

Du får derfor ikke et mindre beløb at leve for, selvom du sparer op til pension.

Følgende ydelser udbetalt af kommunen er omfattet af ordningen:

  • Sygedagpenge
  • Uddannelseshjælp
  • Kontanthjælp
  • Supplement til brøkpensionister
  • Revalideringsydelse
  • Ressourceforløbsydelse
  • Ledighedsydelse
  • Flekslønstilskud
  • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Du kan læse mere om den nye pensionsopsparing.

Kilde: Aalborg Kommune

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Bilhuset Biersted A/S