Aalborg Kommune går i næste uge (midt i uge 50) igang med at ændre korttidsparkeringen fra 30 min. til 1 time i hele Aalborg. Dermed skulle det gerne blive lettere for de parkerende bilister at nå sine ærinder i midtbyen.
For godt et år siden blev der ændret på den tidsbegrænsede parkering over hele byen, og der blev indført tidsbegrænset parkering på 30 minutter. Kommunen har nu evalueret ordningen og besluttet, at kortidsparkeringen udvides til 1 time.

Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen udtaler:

– “I samråd med især Cityforeningen og de handlende i midtbyen har vi fundet frem til, at korttidsparkering på 1 time er mere hensigtsmæssig end 30-minutters parkeringen. Mange har oplevet, at det har været en udfordring at nå et ærinde på kun 30 minutter – både i forhold til, hvis de skulle nå et ærinde i butikkerne eller nå en tid – for eksempel hos lægen. Derfor ændrer vi nu på korttidsparkeringen, så bilisterne kan parkere 1 time gratis på korttids-parkeringspladserne i Aalborg. Dermed håber vi, at den nye ordning imødekommer bilisternes behov, siger Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen.

Tidsbegrænsningen på 1 time er vurderet til at tilgodese flest mulige brugere ved at give størst mulig udskiftning. Pladserne anvendes nemlig både at byens beboere, som har en P-licens, og af dem, der kommer til byen med ærinder.

I løbet af december måned udskiftes skiltene med den tidsbegrænsede parkering, så bilisterne opfordres til holde godt øje med skiltene og parkere efter skiltningens anvisninger.

I løbet af december måned udvides korttidsparkeringen til 1 time

kilde: Aalborg.dk

Tryksager