Kaffebaren
Nordjyske Bank
Faarup skovhus

I de kommende fire år vil den nordjyske kulturaftale, KulturKANten, og landets øvrige 11 kulturregioner sammen med Kulturministeriet rulle 29 nye indsatsområder og utallige projekter ud til glæde for især børn og unge i hele Danmark. Aftalen får stor betydning for fremtidssikring og udvikling af kulturlivet, som er udfordret af Corona-pandemiens nedlukninger.

 

Kulturminister Joy Mogensen, alle nordjyske kommuner og Region Nordjylland har underskrevet en ny fælles kulturaftale.

Kulturaftalen, som i Nordjylland kaldes KulturKANten, er en vigtig institution, der gennem årene har betydet meget for det nordjyske kulturliv.

Kultur skaber sammenhængskraft og identitet

Kulturaftalen styrker samarbejdet i Nordjylland og bidrager til, at der kan skabes fælles og bedre resultater på kulturområdet til glæde for borgere og besøgende i hele regionen.

Kulturaftalen bidrager til sikring af et Nordjylland i balance, hvor kulturen i kraft af en fokuseret satsning både økonomisk og indholdsmæssigt – kommer rundt i alle hjørner af Nordjylland.

Endelig bidrager den nye kulturaftale med dens fokus på udsatte grupper samt børn og unge til at vække nysgerrigheden for kunst og kultur. Sundhed og trivsel er ligeledes at strategisk mål, med fokus på hvordan kultur kan bidrage positivt til trivsel og sundhed.

– Kultur skaber sammenhængskraft og identitet på tværs af vores region. Kulturen kan også være inspiration og katalysator for andre områder – herunder borgernes fysiske og psykiske velbefindende. I denne kulturaftale har vi bl.a. fokus på kulturens muligheder for at styrke sundhed og livskvalitet for regionens borgere: i kulturaftalen skal der være plads til eksperimenter, og kunstnerne skal have mulighed for at bringe deres faglighed på banen, siger Jørgen Hansen, regionsrådsmedlem og næstformand for KulturKANten, den nordjyske kulturaftale.

Ønske om at styrke et kulturliv i Corona-krise

Det seneste år har den globale Corona-pandemi som bekendt givet store udfordringer for kulturlivet som pga. nedlukninger og forsamlingsforbud har haft meget vanskeligt ved at blomstre. Derfor er samarbejde og fælles opmærksomhed omkring udvikling af kulturlivet ekstra vigtigt netop nu, så der i fremtiden vil være bedre rammebetingelser for kulturen og for oplevelsen af det gode liv hos de nordjyske borgere og besøgende.

– Jeg ser KulturKANten som en vigtig faktor for udviklingen af kulturområdet i Nordjylland. De muligheder, vi har i kommunerne for igangsætning af udviklingsprojekter styrkes betydeligt ved, at vi går sammen omkring en kulturaftale. I Nordjylland er det samtlige kommuner samt regionen, som deltager i samarbejdet, hvilket skaber store muligheder for gensidig inspiration. Kommunernes deltagelse i arbejdet med KulturKANten er samtidig en stor inspirationskilde for det daglige udviklingsarbejde i kommunerne, siger Mads Duedahl, formand for KulturKANten og rådmand for Sundheds og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

Særligt fokus på kultur for børn og unge

Kulturaftalerne er frivillige, fireårige aftaler, som kulturministeren kan indgå med en kommune eller en gruppe af samarbejdende kommuner. Kommunerne i en aftale udgør en kulturregion. I den kommende fireårige periode har 73 kommuner og to regioner ønsket at indgå en aftale med kulturministeren. Det er 75 procent af alle landets kommuner samt to af fem regioner. Fokus i kulturaftalerne er at koordinere en fælles indsats for udvikling af kunst- og kulturlivet, og i de kommende fire år vil initiativerne hovedsageligt være rettet mod børn og unge.

Statens bidrag til udviklingsinitiativerne er 20,1 mio. kr. årligt i 2021-2024 fra ”Puljen til kultur i hele landet”, som kommer fra udlodningsmidlerne. Sammen med kulturregionernes samlede egenfinansiering på 27,8 mio. kr. i 2021 udgør de den økonomiske ramme for kulturaftalerne.

DN Isolering
WashnGo
Vivabolig
Kaffebaren