Kaffebaren
Nordjyske Bank
Faarup skovhus
Nordjysk Motor Co.

Ny undersøgelse: Her bor landets dagpengemodtagere

Danmark befinder sig midt i en global pandemi, der har sat sine tydelige spor rundt op i landet og på de nationale og kommunale ledighedstal. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i slutningen af 2020 var hele 2.293.950 danske lønmodtagere fordelt på de 98 kommuner.

… Men hvordan står det til på dagpengefronten? Samlino.dk har undersøgt beskæftigelsesforholdene i Danmark med henblik på at finde ud af, hvordan de danske kommuner står i forhold til antal dagpengemodtagere.

Dagpengemodtagere siden 2007

Hvordan har antal dagpengemodtagere i Danmark udviklet sig gennem de seneste mange år?

Tallene nedenfor giver overblikket over antal fuldtidsledige dagpengemodtagere siden 2007 – før musen henover grafen for at se de eksakte tal for hver måned:

2007: 60.649 2008: 39.843 2009: 83.267 2010: 96.412 2011: 89.489 2012: 98.154 2013: 87.289 2014: 78.218 2015: 75.033 2016: 68.958 2017: 70.439 2018: 69.192 2019: 70.987 2020: 101.023 

Efter finanskrisens indtog steg antal dagpengemodtagere i landet betragteligt, og højdepunktet findes ifølge statistikken i 2012, hvor der var 98.154 fuldtidsledige dagpengemodtagere. Så kom der mange år, hvor tallene gik langsomt nedad, og de stabiliserede sig i 2016. Så kom coronakrisen i 2020 og det ses på tallene, hvordan ledigheden steg i vejret.

Der var tale om en ledighedsstigning på 30.035 personer fra 2019 til 2020, hvilket er det største udsving siden finanskrisen begyndelse.

I næste afsnit kan du se, hvor de forskellige dagpengemodtagere holder til i landet.

Her bor de danske dagpengemodtagere

Der var ved udgangen af 2020 101.023 fuldtidsledige dagpengemodtagere, men hvordan er disse dagpengemodtagere placeret rundt om i landet – hvilke kommuner i landet har det lidt bedre end andre kommuner, når det kommer til antal dagpengemodtagere?

Samlino.dk har undersøgt problemstillingen og fordelt de danske dagpengemodtagere udover de 98 danske kommuner på et interaktivt Danmarkskort, så det er hurtigt og nemt at sammenligne kommunerne på antal dagpengemodtagere.

Tallene er i procent og angiver andelen af dagpengemodtagere ud af de forsikringsaktive i den givne kommune. En forsikringsaktiv er et a-kassemedlem, der er forsikret med dagpenge, såfremt han/hun bliver ledig.

Se grafikken ved at klikke her.

Holstebro har færrest dagpengemodtagere

Holstebro Kommune kommer “bedst” ud i undersøgelsen.

Andelen af dagpengemodtagere ud af forsikringsaktive er nemlig 2,97 % i Holstebro Kommune, der er en del af Region Midtjylland – det er den laveste andel blandt Danmarks 98 kommuner.

Holstebro kommune har ud fra disse undersøgelser vist sig at være den bedste kommune, når det kommer til at holde ledigheden nede.

Læsø har flest dagpengemodtagere

Læsø Kommune klarer sig derimod “dårligst” i undersøgelsen.

Således er andelen af dagpengemodtagere ud af forsikringsaktive på hele 9,35 % i Læsø Kommune, der er en del af Region Nordjylland. Der bor omkring 1.800 øboere.

Antallet af dagpengemodtagere i Læsø Kommune er særligt højt, da Læsø er præget af mange sæsonarbejdere, som ikke har job hele året rundt.

I den forbindelse skal det nævnes, at ovenstående data ikke er sæsonkorrigeret, men faktiske tal. Det betyder, at tallene ikke er korrigeret efter den effekt, de forskellige sæsoner har på beskæftigelsen i de respektive områder – Læsø er netop særligt præget af meget sæsonarbejde.

Derfor skal du – på trods af de ekstreme tal – være påpasselig med at kalde kommunens indsats “dårlig”. Det er helt naturligt, at den lille ø tiltrækker – og lever af – turister og derfor er præget af sæsonarbejdere.

Sådan fordeler dagpengemodtagerne sig på regionerne

I tabellen nedenfor ses fordelingen af dagpengemodtagerne på tværs af de danske regioner (sorteret fra højest til lavet ift. andelen af dagpengemodtagere ud af antal forsikringsaktive):

Tilvækst i andel dagpengemodtagere i DKs kommuner

Nok kan du se på de aktuelle tal, men det er ligeledes vigtigt at perspektivere til fortiden – altså før coronakrisen.

Derfor har Samlino.dk – med udgangspunkt i samme kvartal året forinden, 4. kvartal 2019, – set på tilvæksten af antal dagpengemodtagere i de forskellige kommuner.

I absolutte tal har Ærø Kommune haft den største fremgang, da de er faldet fra 72 til 67 dagpengemodtagere – et fald på 7,24 %.

Omvendt har Tårnby Kommune haft den største, negative tilbagegang. Antal dagpengemodtagere er nemlig steget med 62,56 %, fra 136 til 212.

Blandt de 5 største kommuner, København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg, har sidstnævnte oplevet den største fremgang fra 2019 til 2020 (31.98 %), mens København var lige efter med en stigning på 30,45 %.

Sådan har Samlino.dk undersøgt sagen

Denne artikel er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet.

Fra DST (Danmarks Statistik) har Samlino.dk anvendt følgende offentligt tilgængelige tabeller:

  • Lønmodtagere i Danmark: LBESK03
  • Dagpengemodtagere i Danmark: AUS07
  • Fordeling af dagpengemodtagere på tværs af de danske kommuner: AUK01
  • Forsikringsaktive efter område og a-kasse: AUA01.

Til visualisering af dataet har Samlino.dk benyttet HTML/CSS, Infogram og Google Spreadsheets.

DN Isolering
WashnGo
Vivabolig
Kaffebaren