Bøgsted A/S
JobConnection
Art By Me
Hjallerup VVS

Danmarks Naturfredningsforening fortsætter arbejdet mod mountainbike-baner i naturfredede områder

Sagen kort:

I næsten 10 år har DN Aalborg spurgt Park & Natur, Aalborg Kommune , om den fortsatte udbygning af MTB-banerne i Lundby Bakker, Hammer Bakker og Poulstrup Sø fredningerne virkelig er tilladt i teksten til fredningerne.

Det er kun Fredningsnævnet der kan afgøre, hvad der er tilladt.

Nu har Park & Natur endelig (i 2019) ansøgt Fredningsnævnet for at få afklaret, hvad der kan godkendes af de allerede gennemførte udbygninger af banerne i de 3 fredede områder.

Der har været afholdt ét møde, hvor repræsentanter for DN Aalborg  og andre borgere kunne kommentere MTB-banerne – helt overvejende negativt. Fredningsnævnet lyttede.

Til august forventes det, at Fredningsnævnet skal ud og se udvalgte steder på de 3 baner. På denne besigtigelse vil DN igen argumentere for meget begrænsede dispensationer til MTB-banerne.

Derefter vil Fredningsnævnet træffe den endelige afgørelse på ansøgningerne.

 

Kilde: DN

Bøgsted A/S
JobConnection
Art By Me
Hjallerup VVS